Citaat Aristoteles Onassis: “Het geheim van zakendoen is iets weten wat anderen niet weten”

https://open.overheid.nl/documenten/74a60b0d-e6d6-4e7b-b245-707498e4439f/file

De stas heeft op basis van een WOO verzoek en naar aanleiding van recente jurisprudentie een aantal documenten vrijgegeven die te maken hebben met de behandelwijze van aangiften, die door de selectie module IB/PVV zijn uitgeworpen. In de begeleidende brief naar aanleiding van het WOO verzoek is een belangrijke beperkende passage opgenomen, voordat heel belastingmijdend Nederland zich in de handen wrijft. Dit om berekenend gedrag van belastingplichtigen voor te zijn: de controlestrategie van de Belastingdienst wordt niet bekend gemaakt. “Waar van toepassing heb ik persoonsgegevens onleesbaar gemaakt onder vermelding van artikel 5.1, lid 1, sub d Woo. Daarnaast heb ik enkele passages onleesbaar gemaakt, vanwege de inspectie, controle en toezicht door het bestuursorgaan, onder vermelding van artikel 5.1, lid 2, sub d Woo. De gelakte passages gaan over de controlestrategie van de Belastingdienst. Door openbaarmaking van deze informatie wordt de controlestrategie van de Belastingdienst algemeen bekend. Dit kan leiden tot berekenend gedrag van belastingplichtigen, waardoor de controle minder effect heeft. Het belang van openbaarmaking weegt daarom niet op tegen de belangen van inspectie, controle en toezicht. Deze informatie wordt derhalve niet openbaar gemaakt.” Onbegrijpelijk is de toegevoegde waarde van de vraag om over te leggen verslagen van vergaderingen van degenen die zijn betrokken bij de totstandkoming van de werkwijze van uitwerpen van aangiften IB/PPV op basis van selectiemodules. Zou daarmee getracht worden te bewijzen, dat de makers vooringenomen zijn of erger: nitwits? De stas heeft dit niet in enig document aangetroffen. Maar wat, als dat document er wel zou zijn? Overigens ben ik decennialang ook betrokken geweest bij de totstandkoming van landelijke uitworpredenen. Maar dan voor de vennootschapsbelasting.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *