De vraag die de wereld bezig houdt is, waarom het Afghaanse regeringsleger zich zo snel heeft overgegeven aan de Taliban. In haar Commentaar 17/8/2021 deed dat NRC zelfs verzuchten, dat het buitengewoon tragisch is wat de Afghanen nu overkomt. Volgens NRC moet de les dan ook zijn, dat over het einde van een oorlog net zo hard moet worden nagedacht als over het begin. Het enige antwoord? Sympathie voor de Taliban.
Het is overigens feitelijk onjuist, dat niet over het einde van de oorlog is nagedacht. Duidelijk is dat de NAVO missie in Afghanistan een Amerikaanse missie is, begonnen in 2012. Al dan niet geĂŻnspireerd door terrorismebestrijding en/of nation building
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afghaanse_Oorlog_(2001-heden).

De leiders van de NAVO-landen kozen in 2012 voor een strategie die erop gericht was het land binnen een paar jaar te verlaten, waarna het Afghaanse leger en de Afghaanse politie de taken van de coalitietroepen volledig zouden moeten overnemen. Die strategie is mislukt. Een nieuw militair avontuur kent geen Amerikaans draagvlak en is ook niet nodig (zie hierna). Op een enkele drone aanval na als wraak op de dood van Amerikaanse militairen op het vliegveld in Kaboel. 

Afghanistan kent een gewelddadige en een op eer gerelateerde tribale geschiedenis. DĂĄt is de tragiek van de Afghanen. De opkomst van de zo mogelijk nog extremere ISKP – tegenstander van de Taliban – is daar het laatste voorbeeld van. Gevolg: 1% van de Afghanen is op de vlucht. Eenvoudige overgave van het met miljarden dollars opgezette tribale regeringsleger aan de ‘bloeddorstige’ Taliban zou suggereren, dat al deze mannen zichzelf en hun families opzettelijk in gevaar hebben gebracht. Onwaarschijnlijk op grond van hun op eer gerichte tribale geschiedenis. Sympathie voor de Taliban moet de hoofdoorzaak zijn van de overgave van het regeringsleger. Er is opluchting over het tijdelijke einde van de corrupte elite. De mogelijke schending van rechten van – een deel van – de vrouwen ten spijt. De Taliban zou nog wel eens de beschermheer van de Afghanen kunnen worden in de strijd tegen extremere groepen zoals de ISKP. 
Het is het lot van een volk haar eigen geschiedenis te maken. Zie onze tachtigjarige oorlog. Inmenging is niet wenselijk. Terrorismebestrijding op die manier is bewezen niet effectief.

Indachtig daarbij het citaat van Napoleon Bonaparte: Legers zijn niet voldoende om een volk te redden, terwijl een natie, door het volk verdedigd, onoverwinnelijk is.

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *