Citaat Walther Rathenau: “Klagen over de sterkte van de concurrentie is in werkelijkheid vaak slechts het klagen over het gebrek aan ideeën”

Taxlive 5/6/23 VNVandaag 2/6/23

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/concurrentiebeding-mag-straks-alleen-nog-met-goede-reden/

“In de wet komt onder meer een begrenzing te staan van de duur van een concurrentiebeding. Ook moet de werkgever precies aangeven waar de bepaling geldt en welk “zwaarwichtig bedrijfsbelang” ermee is gediend. Ook moet er een vergoeding voor de werknemer tegenover staan in de vorm van een bepaald percentage van het laatstverdiende salaris.” Zo staat het in de samenvatting van Taxlive. De standaard opname van een concurrentiebeding in een arbeidscontract is onnodig beperkend voor werknemers en hindert de doorstroom op de arbeidsmarkt, zegt de minister.

De aanscherping lijkt een nobel doel te dienen. Maar zou het stimuleren van innovatie en investeringen wel eens in de weg kunnen staan. Een concurrentiebeding kan werkgevers aanmoedigen om te investeren in het trainen en ontwikkelen van werknemers, het ontwikkelen van nieuwe ideeën en innovaties, en het opbouwen van een concurrentievoordeel, omdat de werkgevers zich minder zorgen hoeven te maken over het verlies van deze investeringen aan concurrenten. Het laat zich niet aanzien, dat het tekort aan gekwalificeerde werknemers in de komende jaren zal afnemen. Werknemers zijn een dief van hun eigen portemonnee, als zij niet gebruik zullen maken van de schaarste en zij zullen ‘jobhoppen’. Een standaard opname van een concurrentiebeding reguleert dat.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *