Citaat Voltaire: “Ik besloot gelukkig te zijn, omdat het goed voor je gezondheid is.”

Taxlive 24/45/24 VNVandaag 24/5/24
Bron: Hoge Raad 24-05-2024 22/03305 ECLI:NL:HR:2024:745

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:HR:2024:745

X bv heeft ruim 200 werknemers in dienst die in 2017 en 2018 dagelijks gratis gezonde lunches krijgen in het bedrijfsrestaurant. Volgens X bv is de gezonde voeding een cruciaal onderdeel van haar arbobeleid. Volgens Hof Den Haag bevorderen de lunches slechts in algemene zin het welzijn en de gezondheid van de werknemers. Over de waarde daarvan is dus terecht eindheffing afgedragen. X bv gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat de verstrekking voortvloeit uit het door de werkgever gevoerde arbobeleid, zodat de vrijstelling voor arbovoorzieningen van toepassing is. Het is algemeen bekend dat gezond eten de kans op ziekten vermindert en dat herstel na een ziekte ook wordt bevorderd. Het verstrekken van gezonde lunches kan daarom deel uitmaken van het beleid ter voorkoming van ziekteverzuim. Het beleid hoeft niet specifiek gericht te zijn op de met de aan arbeid verbonden aspecten van de gezondheid. Het maakt ook niet uit dat de verstrekkingen leiden tot een aanmerkelijke privébesparing bij de werknemers. Het beroep van X bv is gegrond. Zij krijgt een teruggaaf van in totaal € 62.999.

Uitspraken over in de maatschappij levende kwesties trekken de aandacht. Kwesties zoals over gezond voedsel in bedrijfsrestaurants. De Hoge Raad moest zich buigen over de vraag of de verstrekking van gezonde lunchmaaltijden aan werknemers onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen valt in de zin van de loonheffing. Het positieve oordeel heeft tot euforie geleid bij het bedrijf die de procedure tegen de Belastingdienst heeft aangespannen. Even op internet kijken en dan lees je dat het om het bedrijf Koppert Cress gaat.

https://www.koppertcress.com/nl/nieuws/koppert-cress-wint-strijd-over-werkkostenregeling-gezonde-medewerkerslunches-bij-hoge-raad

Volgens de Hoge Raad is het Hof terecht ervan uitgegaan, dat toepassing van de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen niet wordt uitgesloten door de enkele omstandigheid dat het op grond van de Arbowet gevoerde arbeidsomstandighedenbeleid van een inhoudingsplichtige verder gaat dan de Arbowet voorschrijft. Beleid ter voorkoming en beperking van ziekteverzuim kan ook worden gerekend tot het arbeidsomstandighedenbeleid op grond van de Arbowet, zoals blijkt uit de wetsgeschiedenis. Daarbij sluit aan als voorbeelden van verstrekkingen, die rechtstreeks uit arbeidsomstandighedenbeleid op grond van de Arbowet voortvloeien, geneeskundige keuringen en inentingen in het kader van preventie- en verzuimbeleid van een werkgever. Verstrekkingen waartoe een werkgever op grond van de Arbowet niet verplicht is.

De HR vindt het van algemene bekendheid, dat gezond eten de kans op ziekten vermindert en kan het herstel na een ziekte daardoor worden bevorderd. Het verstrekken van gezonde maaltijden aan personeel kan daarom deel uitmaken van het beleid van een werkgever ter voorkoming van ziekteverzuim, en kan dus een onderdeel zijn van het arbeidsomstandighedenbeleid van die werkgever.

Hieraan kan niet afdoen dat het verstrekken van gezonde maaltijden aan personeel in meer algemene zin het welzijn en de gezondheid van werknemers bevordert en niet specifiek gericht is op met de arbeid verbonden aspecten van hun gezondheid. De lunchmaaltijden zijn vrijgesteld en voor 2017 en 2018 moet er een teruggaaf LH volgen van in totaal € 62.999.

En wat zijn dan die gezonde lunchmaaltijden? De lunchmaaltijden zijn samengesteld door een diëtiste en voldoen aan de richtlijn gezonde voeding van de Gezondheidsraad en de schijf van vijf van het Voedingscentrum. Dit houdt onder meer in dat er geen suiker en zout wordt toegevoegd aan maaltijden en dat de verhouding plantaardig/dierlijk gelijk is aan 80/20. Hierdoor eten medewerkers van [belanghebbende] tenminste 200 gram groenten tijdens de lunch. Kennelijk bestaat hierover geen geschil.

Dus als een bedrijf een arbeidsomstandighedenbeleid heeft gericht op het tegengaan van ziekteverzuim dan mag als preventie gratis gezonde voeding onbelast worden verstrekt. Aan maatschappelijk verantwoord ondernemen kan niemand tegen zijn. Het zal zeker navolging krijgen bij andere bedrijven. Maar er is geen koe zo bont … of de grenzen van wat ongezond (lees: lekker) is zal worden opgezocht. De stas zal met een handvat moeten komen. Anders zal de inspecteur loonbelasting zelf de maaltijden moeten keuren.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *