Citaat johan Cruyff: “Als je niet ken winnen, moet je zorgen dat je niet verliest.”

Taxlive 24/8/23 VNVandaag 23/8/23
Bron: Rechtbank Den Haag 14-08-2023 (publicatie 15-08-2023) 9559136 MB VERZ 21-20611 ECLI:NL:RBDHA:2023:12059

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:12059

Samenvatting

Belanghebbende, X, schakelt een gemachtigde in om zijn Mulderboete aan te vechten.

De kantonrechter van Rechtbank Den Haag luidt de noodklok over de toename van procedures van no-cure-no-pay-bedrijven tegen Mulderboetes. Momenteel liggen er bij Rechtbank Den Haag 2000 Mulderzaken op de plank waarvan 1.605 ingediend door no-cure-no-pay-bureaus. De gemachtigde in deze zaak heeft 762 beroepen lopen. De rechtbank merkt op dat in de zaken die worden ingediend door deze bureaus nauwelijks het belang van de burger aan de orde is. Het gaat vooral om (de hoogte van) de proceskostenvergoeding.

Nu de hoogste rechter in mulderzaken onlangs heeft geoordeeld dat bij een te late uitspraak van de rechter naast een vermindering van de boete met 25% ook recht bestaat op een proceskostenvergoeding (Hof Arnhem-Leeuwarden 28 juli 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:6369), vreest de kantonrechter voor een verdere toename van het aantal mulderzaken met als gevolg nog langere doorlooptijden. Daarnaast zullen zaken die vanuit maatschappelijk oogpunt van groter belang zijn steeds meer worden verdrongen. De kantonrechter vreest dat de goede rechtsbedeling hierdoor in gevaar komt. De no-cure-no-pay-bureaus hebben ook hun aandeel in de tijdigheid van de uitspraken . De rechtbank acht het daarom evident niet redelijk om een proceskostenvergoeding toe te kennen als de reden daarvoor mede in het procedeergedrag is gelegen en wijkt af van de lijn van Hof Arnhem-Leeuwarden. De rechtbank vermindert wel de boete maar weigert X een proceskostenvergoeding.

Opmerking

Mulderboetes voor parkeren worden ook wel administratieve boetes genoemd. Het zijn overtredingen die administratief (niet strafrechtelijk) worden afgedaan. Na bezwaar bij de OvJ kan beroep bij de kantonrechter worden ingediend. De rechtbanken worden overstelpt met beroepschriften door zogenaamde no-cure-no-pay bureautjes, die de uitspraaktermijn proberen te rekken. Daardoor worden uitspraken niet binnen de daarvoor vereiste termijn afgedaan. De hoogste rechter heeft gemeend, dat bij niet tijdig doen van uitspraak een korting op de boete van 15% moet plaatsvinden. Leuk voor de foutparkeerder, die wel terecht een boete heeft gekregen. Nog leuker voor het ncnp bureau, die een proceskostenvergoeding tegemoet kan zien als verdienmodel. En daar weigert de kantonrechter in deze zaak aan mee te werken. De proceskostenvergoeding dient daar niet voor. Deze wordt significant lager vastgesteld. Maar uit daarbij ook een noodkreet in de uitspraak, dat de korting van 15% op de boete een onbeheersbare toename van deze Mulderberoepzaken zal veroorzaken.

Of de uitspraak nu de plaats is om deze noodkreet neer te leggen, kan worden betwist. Immers, de rechter doet uitspraak in een individueel geval en het verdienmodel van de gemachtigde staat daar los van. Daarbij krijgt de foutparkeerder genoegdoening en heeft geen belang de uitspraak door de hoogste rechter te laten toetsen, alleen omdat dat mogelijk in het voordeel is van de gemachtigde. Mogelijk, dat de ncnp gemachtigde de foutparkeerder toch een wortel voorhoudt, waardoor er verder geprocedeerd zal worden. Immers, het verdienmodel van de ncnp gemachtigde staat op het spel.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *