Ik heb altijd gedacht, dat de ondernemer Aylin Bilic de vrijheid van economische keuze van de werknemer hoog in het vaandel heeft staan. Ik snap niet waar zij zich druk om maakt (NRC 9/6/22 Taalachterstand maakt expat tweederangs burger). Vooropgesteld, dat haar liefde voor de Nederlandse taal door mij wordt gedeeld. Dat kan niet voldoende worden belicht. Vanuit dat perspectief zou ik het betoog van haar snappen. Maar de buitenlandse, niet Nederlands sprekende werknemer, de expat, te kwalificeren als tweederangsburger werpt een probleem op die er niet is en ook niet gaat komen.

I have always thought that the entrepreneur Aylin Bilic values ​​the employee’s freedom of economic choice. I don’t understand what she’s worried about (NRC 9/6/22 Language deficiency makes expat second-class citizen). Provided that her love for the Dutch language is shared by me. That cannot be emphasized enough. From that perspective I would understand her argument. But qualifying the foreign, non-Dutch-speaking employee, the expat, as a second-class citizen raises a problem that does not exist and will not arise.

Je kan ook met de voeten stemmen en het biertje gewoon hardnekkig in het Nederlands blijven bestellen. Zoals deze jonge werknemers eerder de keuze hebben gemaakt goedbetaald naar Nederland te komen, is het hun eigen verantwoordelijkheid te stappen uit die door Aylin Bilic genoemde parallelle wereld. Bovengemiddeld intelligent beseffen zij, dat dan aanpassen aan de omgeving is vereist, zoals de taal leren. In Frankrijk, Duitsland of waar dan ook. Daarbij de op het buitenland gerichte Nederlandse universiteiten een veeg uit de pan geven als bron van toekomstige werkloosheid van buitenlandse studenten is een belediging voor het intellect van deze studenten. Er zijn genoeg andere échte problemen die wél aandacht vragen.

You can also vote with your feet and just stubbornly continue to order the beer in Dutch. Just as these young employees have previously made the choice to come to the Netherlands well paid, it is their own responsibility to step out of the parallel world mentioned by Aylin Bilic. Above-average intelligence, they realize that adapting to the environment is then required, such as learning the language. In France, Germany or wherever. In doing so, blaming the foreign-oriented Dutch universities as a source of future unemployment for foreign students is an insult to the intellect of these students. There are plenty of other real issues that do require attention

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *