Citaat Juul Kinnaer: “De moeilijkst te nemen bocht loopt voorbij het café op de hoek”

Taxlive 23/12/22 VNVandaag 22/12/22
Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 01-12-2022 (publicatie 20-12-2022) 21/808 ECLI:NL:RBZWB:2022:7201

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBZWB:2022:7201

Samenvatting

X exploiteert een café dat hij van zijn broer huurt. Klanten van het café kunnen alleen contant betalen. In 2018 gaat X failliet. Volgens de inspecteur vertoont X zijn administratie grote gebreken en zijn niet de vereiste aangiften gedaan. In geschil is primair of de bewijslast moet worden omgekeerd en of de schattingen in de IB- en BTW-sfeer redelijk zijn.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur met zijn controlerapport in samenhang met de negatieve kas van € 30.000 aannemelijk maakt dat X zijn administratieplicht heeft verzaakt. De correcties op basis van de werkelijke inkopen met brutowinstpercentages van 400% en 500% zijn redelijk. X beroept zich vergeefs op branchecijfers van de Rabobank, omdat die uitgaan van een percentage van de gemiddelde omzet, terwijl de omzet juist in geschil is. Alle (naheffings-en navorderings)aanslag(en) blijven in stand. De vergrijpboeten wegens grove schuld worden ambtshalve nog wel met 20% gematigd wegens het overschrijden van de redelijke termijn.

Opmerking

Omkering bewijslast voor café-exploitant

Of je hebt grote moed of je bent dom om met een gammel bootje het kanaal van Calais over te steken. Neen, ik heb het niet over migranten, maar over een café ondernemer die zonder deugdelijke administratie zijn onderneming drijft. Als uitbater van een gehuurd café heeft hij een zooitje gemaakt van zijn administratie. Ook zijn adviseurs erkennen dat. Hij dient ook niet tijdige aangiften in. Na een boekenonderzoek worden naheffingsaanslagen OB en (navorderings)aanslagen IB opgelegd over een periode van 2014 t/m 2017. Vanwege het niet tijdig doen van de aangiften IB en vanwege gebreken in de aangiften OB is de bewijslast omgekeerd en verzwaard. Op grond van de bevindingen in het gedegen controlerapport gaat de rechtbank mee met de correcties van de inspecteur. En ook dat de aanslagen niet tot een te hoog bedrag zijn vastgesteld. De gehanteerde bruto winst percentages zijn niet te hoog, aangezien zij gebaseerd zijn op de werkelijke inkopen en verkoopprijzen in 2018. Belangrijk, omdat ondanks de omkering en verzwaring van de bewijslast voor de café uitbater om te doen blijken, dat de aanslagen te hoog zijn, moet de inspecteur wel aannemelijk maken, dat de aanslagen redelijk zijn ingeschat. De door de inspecteur opgelegde boeten zijn passend en geboden. Door de boeten te verminderen heeft de inspecteur rekening gehouden met verzachtende omstandigheden, zoals de staking van het café, maar ook het feit, dat de boeten zijn opgelegd met omkering en verzwaring van de bewijslast. De verwijzing naar zijn adviseurs is onterecht, omdat de café ondernemer zelf verantwoordelijk is voor zijn administratie.

Nou kan de ondernemer nog naar de appelrechter stappen in deze zeer feitelijke zaak. Maar beter is het om zijn verlies te nemen en bij de start van een nieuw café zijn administratie op orde te hebben.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *