Citaat Ken Keyes: “To be upset over what you don’t have is to waste what you do have.”

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/conclusie-evaluatie-zelfstandigenaftrek-en-mkb-winstvrijstelling-grote-ongerichte-instrumenten

Evaluatierapport

https://open.overheid.nl/documenten/c913d03b-ffd3-409a-8947-a1676e50f9a0/file

Het zou mij verbazen, als de voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof het met de conclusies van het rapport eens zal zijn.

“De zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling zijn grote ongerichte instrumenten, waardoor er een risico op verspilling ontstaat. Dat is de conclusie van het rapport over de evaluatie van de fiscale ondernemerschapsregelingen dat door staatssecretaris Van Rij van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In het rapport staat daarnaast dat de regelingen zeer beperkt doeltreffend zijn in relatie tot hun overkoepelende doel: het realiseren van maatschappelijke spill-overs via het stimuleren van ondernemerschap. De regelingen die zich richten op andere beleidsdoelen scoren beter op doeltreffendheid en doelmatigheid.” Aldus Taxlive.

Spill-overs: het voelt tegenstrijdig aan, maar het is de maatschappelijke waarde die wordt gegenereerd met ondernemingsactiviteiten, die hoger is dan de directe beloning voor de ondernemer zelf. Denk bijvoorbeeld aan de creatie van werkgelegenheid, die in afwezigheid van de specifieke onderneming niet tot stand zou zijn gekomen. Door het verschil tussen maatschappelijke waarde en private beloning zouden ondernemers minder van dergelijke activiteiten ontplooien dan maatschappelijk is gewenst. Via fiscale ondernemerschapsregelingen kan dit worden rechtgetrokken en kunnen ondernemers worden gestimuleerd om meer maatschappelijke spill-overs te genereren.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *