Noboa now becomes president of Ecuador. Consequences for the Netherlands?

Citaat Wiet van Broeckhoven: “Drugs zijn niet verslavend. Ik kan het weten want ik gebruik ze al jaren”
Quote Wiet van Broeckhoven: “Drugs are not addictive. I should know because I have been using them for years”

Zie ook opinie Ricky Turpijn NRC 191023

https://www.nrc.nl/krant/2023/10/19/#118

Het is een klein bericht in het NRC (17/10/23), dat bananenondernemer Daniel Noboa de presidentsverkiezingen in Equador heeft gewonnen. Wel een belangrijk bericht voor Nederland. Hij wil zich sterk maken tegen corruptie in zijn land en tegen de cocaïne export, die met die corruptie samenhangt. Ecuador is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van belangrijkste exportlanden van cocaïne richting Europa en de Verenigde Staten. Cocaïne die aankomt, komt steeds vaker uit dat land en Europa heeft de VS de afgelopen jaren vervangen als grootste afnemer: België, Nederland en Spanje zijn de belangrijkste bestemmingen. Na de VS en Spanje was Nederland in 2022 de belangrijkste bestemming van de in beslag genomen drugs. Aldus NOS Nieuwsuur in juni 2023.

 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2483725-enorme-cocainestroom-uit-ecuador-naar-onze-havens-andere-kant-zeer-vindingrijk.

Een voorgenomen douane-verdrag tussen NL en Ecuador moet de uitwisseling van meer informatie mogelijk maken.

Voor NL is het dus belangrijk hoeveel moeite deze president gaat steken in de bestrijding van de cocaïne export. Cocaïne, waarmee de drugskartels veel geld verdienen om het land in corruptie onder te dompelen. Kartels die er niet voor terugdeinzen een vorige presidentskandidaat, strijder tegen de kartels, te vermoorden. De voorgangers van Noboa zijn ook, maar tevergeefs de strijd aangegaan. Daar lijkt Noboa geen verschil in te kunnen maken. Cocaïnehandel is namelijk gewoon een bijzondere vorm van handeldrijven waar vraag en aanbod elkaar ergens vinden. In Nederland dus, waar de gebruiker de schouders ophaalt bij het cocaïne geweld in Ecuador.

https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/5cdc7cae-635a-4e49-afdc-d183f3fef4bb/vinden-wij-cocainegebruik-echt-wel-zo-erg.

Zolang de cocaïne gretig haar weg vindt naar de neusgaten van de werkverslaafde Nederlander, is het voor Noboa dweilen met de bloedige kraan open.

It is a small report in the NRC (17/10/23) that banana entrepreneur Daniel Noboa has won the presidential elections in Ecuador. An important message for the Netherlands. He wants to take a stand against corruption in his country and against the cocaine export that is associated with that corruption. In recent years, Ecuador has become one of the most important export countries for cocaine to Europe and the United States. Cocaine arrivals increasingly come from that country and Europe has replaced the US as the largest buyer in recent years: Belgium, the Netherlands and Spain are the main destinations. After the US and Spain, the Netherlands was the most important destination for seized drugs in 2022. Said NOS Nieuwsuur in June 2023.

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2483725-enorme-cocainestroom-uit-ecuador-naar-onze-havens-andere-kant-zeer-vindingrijk.

A proposed customs treaty between the Netherlands and Ecuador should enable the exchange of more information.

It is therefore important for the Netherlands how much effort this president will put into combating cocaine exports. Cocaine, with which the drug cartels make a lot of money to immerse the country in corruption. Cartels that do not hesitate to assassinate a previous presidential candidate, fighter against the cartels. Noboa’s predecessors also joined the battle, but in vain. Noboa doesn’t seem to be able to make a difference in that. Cocaine trafficking is simply a special form of trading where supply and demand meet somewhere. In the Netherlands, where the user shrugs his shoulders at the cocaine violence in Ecuador.

https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/5cdc7cae-635a-4e49-afdc-d183f3fef4bb/vinden-wij-cocaineUSE-echt-wel-zo-erg.

As long as the cocaine eagerly finds its way to the nostrils of the workaholic Dutchman, Noboa has to deal with the bloody tap.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *