Citaat Marc Callewaert: “Citaat: zin die je uit zijn verband kunt rukken en die er beter door wordt.”

Stukken van intern beraad, die zijn opgenomen in dossiers van de Belastingdienst in het kader van fiscale procedures, moeten aan de rechter worden verstrekt. Dit schrijft Staatssecretaris van Rij van Financiën in reactie op een motie van Kamerleden Palmen en Idsinga (beiden NSC).

De bewindspersoon bevestigt in reactie op de motie, dat stukken van intern beraad op basis van art. 8:42 Awb aan de rechter moeten worden verstrekt en beaamt het belang van een volledig dossier. Tevens wordt de werkinstructie ‘Op de zaak betrekkende stukken’ aangepast. Aldus Taxlive.

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/stukken-van-intern-beraad-moeten-aan-rechter-worden-verstrekt

Maar verdikkie is het dan zo moeilijk om in de instructie letterlijk op te nemen ‘stukken van intern beraad’? 🙁 In de instructie – die al onder de medewerkers van de Belastingdienst is verspreid – worden deze stukken verhullend omschreven als interne stukken (punt 5 werkinstructie):

https://open.overheid.nl/documenten/f61eaca0-231d-43e2-aa54-2655671a8f54/file

“5) interne stukken die in het kader van de behandeling van een zaak zijn opgesteld, moet je ook overleggen, indien uit andere stukken of stellingen blijkt dat deze interne stukken ten grondslag hebben gelegen aan de besluitvorming; dit geldt ook indien in redelijkheid gesteld kan worden dat deze stukken van belang kunnen zijn voor de besluitvorming door de rechter.”

Ik zie de woorden ‘intern beraad’ nergens staan.

Ten overvloede (staat ook in de instructie), de inspecteur kan aan de rechter vragen om geheimhouding van deze stukken op grond van art 8.29 AWB. Overigens zijn ‘over te leggen’ en ‘ te overleggen’ twee werkwoorden met verschillende betekenissen.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *