weergegeven: 1-10 van 109 resultaten
Samenleving

Taalvaardigheid Nederlandse jongeren van 15 jaar neemt nu dramatisch af

Language skills of Dutch young people aged 15 are now declining dramatically Hoe komt het dat Nederlandse jongeren niet taalvaardig …

Samenleving

Wij zijn nu zelf de politiek

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/11/27/verkiezingen-wij-zijn-zelf-de-politiek-a4182326#/krant/2023/11/27/#116 Bas Heijne heeft het langer aanwezige gevoel van de Nederlander (wie dat ook mag zijn) goed verwoord: “men voelt …

Samenleving

Een stille pandemie in Nederland nu: het gebrek aan beweging.

A silent pandemic in the Netherlands now: the lack of movement. Citaat Napoleon Bonaparte: “Er bestaan twee hefbomen om de …

Samenleving

Noboa wordt nu president van Ecuador. Gevolgen voor Nederland?

Noboa now becomes president of Ecuador. Consequences for the Netherlands? Citaat Wiet van Broeckhoven: “Drugs zijn niet verslavend. Ik kan …

Samenleving

Terugkeer nu naar de beginjaren van Europese samenwerking is een heilloze weg

Returning now to the early years of European cooperation is a disastrous path “Grensoverschrijdende problemen als de oorlog in Oekraïne, …