Het is opvallend, dat de NRC van 4/12 slechts een klein katern wijdt aan het wangedrag van de politie in opleiding. Anders dan de Volkskrant, die uitgebreid ingaat op de signalen van de Politieacademie en de Politiebond naar aanleiding waarvan de politieleiding een onderzoek heeft ingesteld.

De signalen hadden te maken met een ‘toename van normafwijkend gedrag’. De integriteitsafdeling van de politie concludeerde echter dat deze toename er niet is. Absoluut gezien in 5 jaar wel gestegen, maar relatief niet. Er zijn namelijk ook meer studenten bijgekomen. Waar gaat het dan om? Bijv. recreatief drugsgebruik, niet kunnen loslaten van foute vrienden. Vooral in het eerste jaar. Business as usual dus. Maar echt toegenomen is het doelbewust lekken dan wel onzorgvuldig omgaan met vertrouwelijke politiegegevens. Zo zijn deze studenten namelijk thuis opgevoed. Maar toch worden zij veelal niet ontslagen. Onbegrijpelijk dat deze studenten niet door de zware psychologische test bij de poort zijn uitgefilterd. We spreken hier wel over de broedkamer van ‘law and order’. Als het hier al niet goed gaat, dan kan je toch niet veel meer verwachten van al die andere publieke diensten?

Het angstige vermoeden lijkt hiermee gerechtvaardigd, dat de georganiseerde misdaad zich al lang heeft genesteld in het politieapparaat. Maar ook, dat voor deze ‘mollen’ de weg naar de ‘crime fighters’ van het openbaar ministerie openstaat. Vanaf nu kijk ik met andere ogen naar de officier van justitie.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.