Helemaal mee eens met het betoog van Jeanette Honée (NRC 9/10) over de onjuiste uitleg van de uitspraak van rechtbank Den Haag door twee hoogleraren (NRC 2/10). Het gevaar is, dat opiniemakers die klakkeloos overnemen. Immers, het zijn hoogleraren. Stephan Sanders in zijn column is daar een voorbeeld van (NRC 4/10). Alsof het onderscheid alleen op basis van een niet Nederlands uiterlijk nu door de rechter wordt onderschreven, aldus Sanders. Niet waar, dus. Dit brengt onnodige onrust met zich mee zoals bij de veelal gekleurde ouders in de toeslagenaffaire. Immers, zij verwijten de belastingdienst een praktijk van etnisch profileren.

De zienswijze van de rechtbank valt overigens wel geheel in lijn met wat de wetenschap hierover te zeggen heeft. Hoogleraar wetenschapsfilosofie Mieke Boon zegt namelijk, dat het mogelijk is om neutrale risicoprofielen op te stellen zonder etnisch profileren, terwijl etniciteit niettemin een rol kan blijken te spelen in sommige van die profielen. De Belastingdienst kan zo fraude opsporen, zonder dat daar vooroordelen aan te pas komen. Als de uitkomst van zo’n aanpak is dat in een bepaald risicoprofiel nationaliteit of etniciteit risicofactoren blijken te zijn, dan is daar naar mijn idee geen sprake van racisme, discriminatie of etnisch profileren. Aldus Boon. https://www.trouw.nl/politiek/etniciteit-mag-en-kan-een-rol-spelen-bij-opsporen-fraude-belastingdienst-zegt-deze-hoogleruitspraken.rec

https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/206452459/Boon_Trouw_May_25_2020.pdf

Een niet klakkeloos overgenomen zienswijze. Omdat het pleiten voor het opstellen van risicoprofielen op basis van statistiek uitlokking van discriminatie vormt, werpen Maria Eva Gonzalez Perez, advocaat bij Advocatencollectief Trias en Hans Siebers, associate professor aan de Universiteit Tilburg tegen.  https://www.trouw.nl/opinie/een-pleidooi-voor-etnisch-profileren-is-op-dit-moment-echt-te-pijnlijk~b01b3971/

En zo hoort het. Meningen die uitgewisseld worden. Maar altijd op basis van feiten. Zo ook bij de uitleg van de uitspraak van rechtbank Den Haag zoals Jeanette Honée terecht betoogt. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:10283

Citaat Epictetus: Wat de mens in verwarring brengt zijn niet de feiten, maar de dogmatische meningen over de feiten.

Ricky Turpijn Oud inspecteur vennootschapsbelasting

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *