VRT NWS
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/22/ccs-ccu-deel-2-bodem-en-zee-enhanced-weathering/

“Wanneer olivijn CO2 onttrekt aan het zeewater, wordt het water minder zuur en verhoogt ook de buffercapaciteit van de zeeën en oceanen om CO2 uit de atmosfeer op te slaan.  Momenteel absorberen onze zeeën wereldwijd zowat 20 procent van de totale CO2-uitstoot.

Omdat we massaal CO2 in de lucht blijven pompen door fossiele brandstoffen te gebruiken, zullen Negatieve Emissietechnieken (NET’s) als deze steeds belangrijker worden. Momenteel slorpen land en zee samen ongeveer 50 procent van onze jaarlijkse uitstoot van 40 gigaton CO2 op. Bij deze techniek van geo-engineering gaan we natuurlijke ecosystemen een duwtje in de rug geven om op natuurlijke wijze CO2 weer uit de lucht te halen.”

Rijkswaterstaat
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzame-leefomgeving/circulaire-economie/biobased-innovaties/olivijn

“Olivijn is één van de meest voorkomende silicaten op aarde en reguleert al miljoenen jaren het CO2 in de atmosfeer. Bij aanwezigheid van water wordt CO2 via een natuurlijke chemische conversie omgezet in carbonaat (kalk). Dit is een onomkeerbaar proces en daarom een effectieve manier om CO2 in de lucht blijvend te reduceren. Carbonaat is tevens een belangrijke voedingsstof voor schelpdieren en helpt verzuring van bodem en water tegen te gaan. Naast een rol in negatieve CO2-emissie kan olivijn in potentie dan ook bijvoorbeeld helpen tegen de verzuring van de oceanen. Wel moet rekening gehouden worden met het vrijkomen van nikkel, een gifstof dat van nature aanwezig is in olivijn. De verweringssnelheid van olivijn, en dus de effectiviteit van de vastlegging van CO2, wordt bepaald door de gebruikte korrelgrootte (hoe kleiner hoe sneller) en de omgevingscondities waarin olivijn wordt toegepast. Het vrijkomen van nikkel hangt hier direct mee samen. 1 kg olivijn kan maximaal ongeveer 1 kg koolstofdioxide vastleggen.”

NRC 20/12/2022
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/12/19/olivijn-maakt-zijn-belofte-waar-als-co2-vastlegger-a4151931?utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_source=linkedin&utm_term=in-byline

Fijngemalen olivijn kan uitstekend CO2 vast-leggen, blijkt uit veld-proeven in Delft. Het risico op nikkel-vervuiling is gering. Olivijn is een groen mineraal dat veel voorkomt aan het aardoppervlak. Het is een magnesium-ijzer-silicaat, dat verweert onder invloed van zuur en water. Bij die verwering wordt CO2 uit lucht en water omgezet in bicarbonaat, dat in de bodem neerslaat als kalk. Er komt ook een kleine hoeveelheid nikkel bij vrij.
“Een kilo olivijn kan maximaal 1,25 kilo CO2 uit de lucht halen”, zegt onderzoeker Jos Vink van Deltares. “Tot nu toe waren mensen huiverig om het grootschalig toe te passen, vooral bij het idee dat er nikkelverontreiniging kon ontstaan. Ook kon niet duidelijk genoeg geclaimd worden hoeveel CO2 ermee werd vastgelegd. Nu wel.” „Olivijn is bijna een concurrerend product aan het worden”, zegt Vink. „Uiteindelijk willen mensen niet duurder uit zijn. Olivijn kost ongeveer 30 euro per ton, kwaliteitszand ligt daar net onder, maar als je kunt toevoegen dat je er CO2 mee vastlegt wordt het toch interessant. Volgens het Europese systeem van emissiehandel kost de uitstoot van een ton CO2 nu 80 euro.”

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *