Reactie 21/2/18 van: Drs EG Turpijn bij: Wet verbetering verenigingen van eigenaars – Parlementaire monitor

Vraag1. In het wetsvoorstel is gekozen om VvE’s te optie te geven om het reservefonds te vullen aan de hand van een percentage van de herbouwwaarde. Dit percentage is vastgesteld op 0,5%.

Vindt u dit percentage juist?

Vraag 2. Verder is er in het wetsvoorstel opgenomen dat VvE’s mogen lenen voor 3 specifieke doelen.

Vindt u dat deze opsomming limitatief moet zijn of vindt u het wenselijk dat VvE’s ook buiten genoemde doelen mogen lenen?

Opmerking

Het appartementsrecht is een recht in gebondenheid: de appartementseigenaren zijn verplicht de algemene ruimten te onderhouden. Het is hun gezamenlijk huis. Hoewel het niet altijd zo duidelijk ligt, is de aanschaf van een appartement in principe een vrije keuze. Een keuze om de plicht te accepteren ook het ‘huis’ te onderhouden. Uitstekend, om het reservefonds verplicht met een minimale waarde te vullen, aangezien vrije keuze ook tot minimale plicht leidt. Met deze minimale vulling kan aan verdere bewustwording van de individuele appartementseigenaar gewerkt worden om voldoende bij te dragen aan onderhoud, maar ook verbetering. De VVE is daarvoor. Daar zou de VVE in ondersteund moeten worden door bijv de gemeente. Ik heb begrepen, dat gemeenten initiatieven daartoe ondernemen.

Deze bewustwording moet ook gelden voor duurzaam investeren. Mocht de overheid dit zo belangrijk vinden, dan zou op dezelfde manier als bij het reservefonds een minimaal bedrag kunnen worden gereserveerd aan de hand van een verplichte bijdrage door de eigenaar aan het fonds. Of de overheid zou – net als bij andere projecten inzake verduurzaming -subsidies moeten geven.

De financiering van het duurzaam investeren door het mogelijk maken van het aangaan van een lening door de VVE is een slecht plan en staat haaks op de bewustwording van de appartementseigenaar om bij te dragen aan de verduurzaming. Een lening door de VVE wordt toch gevoeld als geld van een ander en draagt niet bij tot het verantwoord omgaan met huidige eigen financiĂ«le middelen. Mocht de eigen bijdrage per eigenaar een financieel plafond kennen voor het fonds verduurzaming, dan zal de lening dat plafond mogelijk overschrijden. Veelal wordt het quorum op een VVE vergadering net gehaald om belangrijke beslissingen te nemen zoals het aangaan van een lening. De niet aanwezige eigenaar wordt dan voor jaren opgezadeld met een lening, welke mogelijk buiten het financiĂ«le jasje valt. De gemiddelde burger leent al veel te veel. Natuurlijk is het civielrechtelijk gezien interessant om de vraag uit te benen of een VVE een lening kan aangaan. Maar dit te doen om een belemmering op te heffen, is niet juist: het staat de bewustwording van de appartementseigenaar om verantwoordelijk te zijn voor het ‘huis’ in de weg.

Rick Turpijn Appartementseigenaar

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *