Citaat Leopold Koch: “Ervaring is het archief van onze stommiteiten”

Taxlive 10/10/23 VNVandaag 9/10/23

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/woo-besluiten/2023/10/04/4e-deelbesluit-op-woo-verzoek-over-kennisgroepen-belastingdienst

Samenvatting

De Staatssecretaris van Financiën heeft naar aanleiding van

een Woo-verzoek meer dan 1500 memo’s, mededelingen, presentaties en standpunten gepubliceerd van een aantal kennis- en coördinatiegroepen. De documenten stammen uit de periode na 1 januari 2015.

De kennisgroepstandpunten die al openbaar zijn via de speciale site van de Belastingdienst, zijn niet bij de inventaris betrokken. Documenten van de volgende kennis- en coördinatiegroepen zijn bekend gemaakt:

Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering;
Coördinatiegroep Verrekenprijzen;
Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting;
Kennisgroep internationaal belastingrecht – vennootschapsbelasting;
Kennisgroep resultaat overige werkzaamheden;
Kennisgroep winstbepaling;
Kennisgroep winstfaciliteiten en firmaproblematiek;
Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen;
Kennisgroep deelnemingsvrijstelling;
Kennisgroep fiscale eenheid en reorganisatiefaciliteiten;
Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst;

Opmerking

Als oud secretaris van Ă©Ă©n van de kennisgroepen herken ik mijn eigen geschriften (geanonimiseerd). Mooi, zo’n Woo verzoek. Maar wat heb je aan deze brei van ongesorteerde standpunten, maar ook mailberichten die moeilijk in samenhang te lezen zijn? Vaak in strekking al opgenomen in beleidsbesluiten. Uit die geschriften zouden argwanende belastingplichtigen wel kunnen concluderen, dat kennisgroepen niet bestaan uit jongens, meisjes, lhbtiq+ fiscalisten, die geheimzinnig doen of erger belastingplichtigen willen bevoordelen. Wellicht bundelt Ă©Ă©n van de broodschrijvers deze geschriften in een mooi leesboek, waarna deze tegen een inflatiebestendig bedrag weer beschikbaar wordt gesteld aan ….. de kennisgroepen van de belastingdienst. The circle of Taxlive.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *