Citaat Abraham Lincoln: “No man is good enough to govern another man without his consent”

De kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen heeft op verzoek van de inspecteur een Oostenrijkse KommanditGesellschaft (KG) gekwalificeerd.

https://kennisgroepen.belastingdienst.nl/publicaties/kg21120241-kwalificatie-kommanditgesellschaft-oostenrijk/
https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/kennisgroep-kwalificeert-oostenrijkse-kg-als-een-open-cv-achtige/

Er is namelijk in de inkomstenbelasting een fiscaal belang daartoe ontstaan. Jammer genoeg wordt niet duidelijk, waar dat belang in de IB precies ligt. Meent belastingplichtige een Box2 aanmerkelijkbelang te hebben in de KG? Of een Box3 beleggingsbelang? Of zelfs een Box1 onderneming in de KG? De KG wordt gezien als een evenknie van de Nederlandse Commanditaire Vennootschap (CV) geregeld in art 19 WvK. In het zgn. kwalificatiebesluit van 11/12/2009 CPP2009/519M zijn de kenmerken van deze rechtsfiguur uitgewerkt. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-19749.html

De CV is open, dwz niet transparant, als deze voldoet aan het toestemmingsvereiste van art 2, lid 3 onderdeel c AWR. In het besluit van 15/12/2015 BLKB2015/1209M wordt nader ingezoomd op dit toestemmingsvereiste https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-46508.html

Als niet alle vennoten unaniem toestemming moeten geven voor toetreding of vervanging van commanditaire vennoten, dan is de CV open, niet transparant. De kennisgroep wijst op het arrest van de HR, die bevestigt dat art 2, lid 3 onderdeel c AWR daarbij als uitgangspunt dient. https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:HR:1992:ZC5194

Het besluit beantwoordt eerst de vraag of er sprake is van een kapitaalvennootschap óf een personenvennootschap. De vraag van de inspecteur is echter specifiek of de KG vergelijkbaar is met de CV, een personenvennootschap. Dit blijkt uit de oprichtingsakte. Maar ook uit de civielrechtelijke wetgeving van de staat van oprichting. Toch wordt ook getoetst of de KG een personenvennootschap is bezien vanuit het Oostenrijks recht. Aangezien de KG als een offene Gesellschaft wordt aangemerkt, is er terecht sprake van een personenvennootschap. De overige kenmerken van de KG lijken overeen te komen met een CV. Met een aantekening, dat de activiteiten van de KG niet zijn meegegeven. Toch worden deze als de vereiste civielrechtelijke onderneming aangemerkt. Overigens staat in art 19 WvK geen eis van een onderneming, maar kán er sprake zijn van een vof (met een bedrijf). Een interessante discussie over de rechtsvorm kan zich ontspinnen, wanneer de KG alleen beleggingsvermogen heeft.

Tenslotte is de KG niet transparant, nu de overdracht van een participatie aan een andere vennoot zonder unanieme toestemming kan. Al met al een terechte kwalificatie.

NB: vanaf 1/1/2025 verdwijnt de open CV (overgangsjaar 2024).

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *