Constructie familiefonds met het doel Box3 te ontlopen terecht getorpedeerd.

Taxence 17/11/21
Bron: Rechtbank Gelderland 9 november 2021 AWB 20/2292 (gepubliceerd 17 november 2021), ECLI:NL:RBGEL:2021:5963, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:5963&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken

De uitspraak kent mogelijk een vervolg in hoger beroep. Het gaat hier om een zgn. familiefonds met het doel Box3 te ontlopen. In veel gevallen is het doel van een familiefonds het anonimiseren van het ingebrachte vermogen. Anonimiseren werkt, indien er sprake is van een open fonds, dus een lichaam. Zij vormt een buffer van afscherming tussen de participanten en het vermogen. In deze casus is het niet gelukt en is het fonds fiscaal transparant. Opvallend is, dat de rechter de cumulatieve criteria van de staatssecretaris voor het open karakter van een fonds in ieder geval op het punt van de invulling van het onderdeel ‘gemene rekening’ overneemt. De wetsgeschiedenis rept namelijk alleen over een materiële toets. De toetsing stopt dan bij het eerste criterium: het ontbreken van een afgescheiden vermogen. Daarmee valt een schakel in de cumulatieve opsomming weg. Dan heeft het voor de rechter geen zin meer verder te gaan. De rechtbank geeft wel een belangrijk signaal af. Er moet een inbreng van vermogen zijn. Constructies om toch vrijelijk over het vermogen te kunnen beschikken door de inbrenger is dus een no-goarea.

Deze zogenaamde familiefondsen zullen wellicht een stille dood sterven. Althans, voor het doel waarvoor deze in het leven geroepen zijn, namelijk anonimiseren. De invoering van het UBO register kan daar namelijk een stokje voor steken. Hoewel nog steeds onder voorwaarden publicatie van de uiteindelijk gerechtigde achterwege kan blijven zoals bij het risico van ontvoering, afpersing of iets dergelijks. Onlangs ook door de civiele rechter bevestigd in het geval van de vordering van Privacy First tot voorlopige opschorting van de UBO-wetgeving.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:2176

Maar ook het uitgestelde wetsvoorstel Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen, waarin voorgesteld het fonds voor gemene rekening in de huidige vorm te wijzigen, maakt de inzet van het fonds als vehikel voor anonimiseren niet meer aantrekkelijk. De praktijk zal ongetwijfeld op zoek gaan naar alternatieven.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *