Het indrukwekkende verhaal van de door de Franse koloniale machthebbers geronselde Senegalezen, die in de Eerste Wereldoorlog meevochten tegen de Duitsers, zal veel Nederlanders onbekend zijn. Sterker, worst wezen (NRC 15/3/23). Immers, Nederland was neutraal in die oorlog en de kennis over die oorlog wordt oppervlakkig onderwezen op school. Laat staan het geheim, dat deze Senegalezen na die oorlog zijn afgedankt zonder loon, gerepatrieerd en vermoedelijk geëxecuteerd door hun eigen witte Franse kameraden in 1944. Een geheim, dat langzaam naar boven drijft. Na 80 jaar beuken door de nazaten op de poorten van l’Etat francais voor genoegdoening. De film Tirailleurs zal daarbij helpen. Deze geronselde soldaten kwamen aan in het kustplaatsje Fréjus/St Raphaël, waar zij na training gestuurd werden naar de strijd in de loopgraven in West Europa. De toeristen – waaronder ikzelf – die jaarlijks de côte d’azur bezoeken zullen het indrukwekkende monument op de boulevard van het kuststadje Fréjus/St Raphaël ter nagedachtenis aan deze Senegalese soldaten, waar het lijden aangrijpend is verbeeld, herinneren. Op slechts enkele meters van en in schril contrast met de Nederlandse zonaanbidders op het strand. Het is te hopen, dat de Nederlandse toeristen bij het flaneren op de boulevard nu anders zullen aankijken tegen het monument na het lezen van het onrecht, dat deze dappere soldaten – mort pour la France – hebben ondergaan. 

The impressive story of the Senegalese recruited by the French colonial rulers, who fought against the Germans in the First World War, will be unknown to many Dutch people. Stronger, worst being (NRC 15/3/23). After all, the Netherlands was neutral in that war and the knowledge about that war is superficially taught at school. Let alone the secret that these Senegalese were dismissed after that war without pay, repatriated and probably executed by their own white French comrades in 1944. A secret that slowly floats to the surface. After 80 years of pounding by the descendants on the gates of l’Etat francais for satisfaction. The movie Tirailleurs will help with that. These recruited soldiers arrived in the coastal town of Fréjus/St Raphaël, where after training they were sent to battle in the trenches in Western Europe. The tourists – including myself – who visit the côte d’azur every year will remember the impressive monument on the boulevard of the coastal town of Fréjus/St Raphaël in memory of these Senegalese soldiers, where the suffering is poignantly depicted. Just a few meters from and in stark contrast to the Dutch sunbathers on the beach. It is to be hoped that the Dutch tourists, when strolling on the boulevard, will now view the monument differently after reading about the injustice that these brave soldiers – mort pour la France – have suffered.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *