Citaat Jean-Jacques Rousseau: “De kritiek is gemakkelijk; want een aanval met één enkel woord vereist bladzijden tot verdediging”

Taxlive 23/12/22 VNVandaag 23/12/22
Bron: Hoge Raad 23-12-2022 20/02604 ECLI:NL:HR:2022:1917

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2022:1917

Samenvatting

X bv doet BPM-aangifte voor een twee maanden oude Bentley Bentayga 6.0 W12 en zij voldoet € 32.800. In geschil is de BPM-naheffingsaanslag van (uiteindelijk) € 16.797. X bv stelt dat het EU-verdedigingsbeginsel is geschonden. Volgens Hof ’s-Hertogenbosch is de aanslag na bezwaar weliswaar verminderd, maar dit was uitsluitend gebaseerd op ambtshalve overwegingen van de inspecteur. X bv gaat in cassatie. De Staatssecretaris stelt dat de BPM een zuiver binnenlandse heffing is, zodat het verdedigingsbeginsel niet van toepassing is.

De Hoge Raad oordeelt dat de naheffingsaanslag een bezwarend besluit is waarmee het EU-recht ten uitvoer wordt gebracht. De inspecteur moet het EU-verdedigingsbeginsel dus naleven. Bij uitspraak op bezwaar is de aanslag verminderd. Hieruit volgt dat X bv vooraf feiten, omstandigheden en argumenten naar voren had kunnen brengen die tot een andere afloop van het besluitvormingsproces van de inspecteur hadden kunnen leiden. Door de schending van het verdedigingsbeginsel kan niet worden vastgesteld of X bv zulke feiten, omstandigheden of argumenten daadwerkelijk naar voren zou hebben gebracht. Die onzekerheid moet voor risico van de inspecteur komen en het is niet van belang of X bv die inbreng in een later stadium alsnog heeft geleverd. De aanslag wordt vernietigd.

Opmerking

EU Verdedigingsbeginsel ook in de IB/Vpb? 
Indien het bezwaarschrift tegen een naheffingsaanslag BPM wordt afgewezen, nadat bezwaarmaker geen nadere toelichting heeft gegeven, maar de inspecteur wel de naheffingsaanslag vermindert, omdat anders de aanslag in strijd met het EU non-discriminatiebeginsel te hoog wordt vastgesteld, dan is er sprake van schending van het EU verdedigingsbeginsel. Zo legt de Hoge Raad uit in het onderstaande arrest.

Het EU verdedigingsbeginsel is het beginsel, dat in een EU verdragsrechtelijke procedure (zoals door het discriminatie aspect) belanghebbende voor het nemen van besluit gehoord moet worden op straffe van nietigheid van het besluit van de belastinginspecteur. Het EU verdedigingsbeginsel raakt voornamelijk de indirecte belastingen, omdat deze hun grond vinden in EU verdragen, zoals de BTW richtlijn. De directe belastingen zoals de IB/Vpb doen zich voor het overgrote deel voor in puur interne (niet door EU-recht beheerste) situaties. 

Volgens mij opent de Hoge Raad met haar arrest de weg om ook de directe belastingen zoals de inkomsten- en vennootschapsbelasting meer te betrekken in het EU verdedigingsbeginsel. Dat wil zeggen, dat als de inspecteur verzuimt om belastingplichtige te horen vóór het opleggen van een navorderingsaanslag, de correctie moet worden teruggenomen. Voorwaarde is wel, dat het geschil een anti-discriminatie aspect in zich heeft. Dat kan wel eens eerder zijn, dan de belastinginspecteur denkt zoals bij de renteaftrekbeperkingen van art 10a Vpb en de Box3 heffing in de IB. 
https://lnkd.in/eM2wyyts
Dus inspecteur, neem geen risico: vergeet niet te ‘horen’ bij het aanbrengen van een correctie!

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *