Citaat Fons Jansen: “Zielig zijn degenen die het gemaakt hebben want de hele wereld zal jaloers op hen worden.”

Taxlive 23/5/24 VNVandaag 22/5/24

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/onbelaste-terugbetaling-fiscaal-kapitaal-als-zodanig-geen-belastingontwijking

Er is grote verontwaardiging in de politiek, dat de hoogste inkomens niet hun ‘fair share’ betalen aan de gemeenschap, waar lagere inkomens niet anders kunnen. Dit zou ook blijken uit het recente rapport van de CPB over de effectieve belastingdruk van de top 1% hoogste inkomens

https://www.cpb.nl/inkomens-en-belastingen-aan-de-top

Begonnen met het verhaal van Thomas Piketty wordt vanaf 2027 een Box3 vermogensbelasting in NL (her)ingevoerd. Op wereldschaal wordt nagedacht over een minimumbelasting voor miljardairs

https://www.taxobservatory.eu/publication/global-tax-evasion-report-2024

Het meest steekt, dat de hoogste inkomens belasting ontwijken (niet ontduiken) om daarmee hun belastingdruk te verlagen. Maar de politieke wens om die ‘fair share’ veilig te stellen gaat soms te ver. Dat is het geval, als fiscaal erkend kapitaal onbelast wordt terugbetaald, waarin de suggestie in kamervragen wordt gewekt, dat dit als belastingontwijking onwenselijk is.

Stas Marnix van Rij is echter duidelijk en met hem iedereen, die als fiscalist ervoor heeft doorgeleerd: “Vennootschappen kunnen om bedrijfseconomische redenen ervoor kiezen om een betaling aan haar aandeelhouders te doen middels een terugbetaling van kapitaal of een dividenduitkering. Een onbelaste terugbetaling van kapitaal kan worden gedaan zolang er fiscaal erkend kapitaal aanwezig is. Als een bedrijf met winstreserves inderdaad ervoor kiest een onbelaste terugbetaling van kapitaal te doen, dan blijft er een dividendbelastingclaim rusten op de winst(reserves) waarover later kan worden geheven. Dit is een bewuste keuze van de wetgever geweest. Dat een terugbetaling van fiscaal erkend kapitaal onder omstandigheden onbelast kan plaatsvinden, is dus in lijn met de letter en de geest van de wet. Bovendien gaat er door de terugbetaling van kapitaal geen dividendbelastingclaim verloren. Het kabinet ziet om die redenen thans geen aanleiding voor de introductie van nieuwe maatregelen. Een eventuele beleidsmatige heroverweging hiervan is aan een volgend kabinet.”.

Terugbetaling van kapitaal is dus geen belastingontwijking.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *