De klimaattop in Glasgow is een spiegel voor de wereld voor het antwoord op de vraag of er een grens is aan solidariteit. De eilandstaten bedreigd door het opkomend water leggen de boodschap met veel drama neer bij de rijke landen: “Het is grimmig, maar we bepalen nu wie mag overleven en wie niet” (NRC 9/11). Dit gebeurt als de CO2 uitstoot niet drastisch omlaag gaat in de komende jaren. Zij eisen geld voor klimaatmaatregelen van de rijke landen, omdat deze landen de schuld dragen van de CO2 uitstoot. Deze bewoners van kleine eilanden wijzen op hun bestaansrecht. Maar zij hebben nog een thuis. Oneerbiedig gezegd sluiten zij aan in de lange rij van migranten, die geen thuis hebben en vechten voor hun bestaansrecht. Daaronder vallen ook de klimaatvluchtelingen op de loop voor het vuur, het water en de stormen. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/01/opwarming-van-de-aarde-zorgt-overal-ter-wereld-voor-klimaatvluchtelingen-a4063274
De hele wereld begint last te krijgen van klimaatverandering zoals de ongekende wateroverlast in Limburg laat voelen (250 mln euro schade). https://www.1limburg.nl/tot-250-miljoen-schade-door-wateroverlast-limburg-en-brabant
Naties worden teruggeworpen op de beginselvraag: zijn zij er voor de wereld of voor de eigen bevolking? Het antwoord wordt ook nog eens gegijzeld door de oplopende geopolitieke spanningen zoals in midden Europa https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/09/militairen-en-traangas-bij-de-grens-a4064871#/handelsblad/2021/11/10/#106 Waar migranten als schaakstukken worden ingezet.

Er is een oplossing. De eilandstaten zijn vaak onderdeel van belastingontwijkingsconstructies, waardoor multinationals nauwelijks belasting betalen. Vanaf 2023 gaan multinationals wel minimaal 15% over hun wereldwinst betalen en wel zo’n slordige 125 miljard dollar extra (totaal extra 150 miljard). https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/08/fiscaal-minimumtarief-voor-multinationals-stap-dichterbij-a4061225 Alsnog een heffing over de verboden staatssteun van de eilandstaten, zou je kunnen zeggen. De eilanden krijgen hun ‘eigen’ gelden terug en kunnen deze gebruiken voor klimaatmaatregelen. Het gaat dan niet om solidariteit, maar om rechtvaardige belastingheffing. Prachtig opgelost, toch?

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *