Citaat John Updike: “Fraude laat de wereld draaien”

Taxlive 28/04/2022
Bron: Gerechtshof Den Haag 24-03-2022 (publicatie 25-04-2022) BK-21/00390 ECLI:NL:GHDHA:2022:524

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2022:524

Samenvatting

X claimt over 2012 vergeefs giftenaftrek aan een ANBI-stichting. In de bezwaarfase overlegt X bankafschriften, waarna de aftrek alsnog wordt verleend. Later blijkt de penningmeester van de stichting op grote schaal te hebben gefraudeerd met valse giftkwitanties. In geschil is of aan X terecht een navorderingsaanslag en een 75% vergrijpboete is opgelegd. Rechtbank Den Haag vernietigt de boete. X gaat in hoger beroep.

Hof Den Haag oordeelt dat X met zijn twee giftkwitanties, de bankafschriften en de daarop vermelde geldopnamen niet aannemelijk maakt dat daadwerkelijk contante giften aan de instelling zijn gedaan. De contante opnamen sporen onder meer in de tijd niet met de vermeende giften en X heeft geen ander schriftelijk bewijs bijgebracht. Het beroep van X is ongegrond.

Opmerking

Een goed opgebouwde uitspraak van het Hof (rechter Van Dongen cs).

Zorgvuldig is weggelaten de activiteit van de stichting, waaraan de giften zouden zijn verstrekt. Eerder is naar aanleiding van een FIOD onderzoek grootscheepse fraude met verhandelbare giften bewijzen aan ANBI stichtingen boven water gekomen en voor de hoogste rechter gebracht (Hoge Raad 08-10-2021, publicatie 08-10-2021, 21/00235 ECLI:NL:HR:2021:1339).

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1339

Het is dan niet vreemd, dat de Belastingdienst vanuit haar taak als toezichtsorganisatie de aandacht richt op specifiek deze fraude. Immers, duidelijk is dat er meerdere afnemers van dit soort valse giftenbewijzen in Nederland zijn geweest en daarmee een te hoge giftenaftrek in hun aangifte IB hebben opgenomen. Nu het risico is waargenomen en zelfs tot een arrest heeft geleid, is deze aandacht dus niet zo vreemd. Tenzij de zoekmachine van de belastingdienst discrimineert zoals selecteren naar nationaliteit. Zo heeft de Hoge Raad onlangs naar aanleiding van de opname van belastingplichtigen in het bestand Fraude Signalering Voorziening (FSV) geoordeeld (HR 10 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1748)

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1748

Niet onvermeld mag blijven, dat de wetenschap zich ook heeft uitgelaten over het selecteren op basis van bijv. nationaliteit. Bij een gebleken risico zou dit mogelijk moeten zijn (Mieke Boon, wetenschapsfilosoof).

https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/206452459/Boon_Trouw_May_25_2020.pdf

Het is nu de vraag wat de activiteiten van de stichting zijn geweest. Zoals gezegd zijn – anders dan gewoonlijk – de activiteiten niet genoemd in de uitspraak. Maar de omstandigheden lijken overeen te komen met een de publicatie van het OM van 18/11/2019 over een lopende procedure over donaties aan Islamitische stichtingen met ANBI status. Dit lijkt ook overeen te komen met wat het rapport van PWC meldt over vragenlijsten over giften op basis van nationaliteit inzake het eerder genoemde FSV bestand. De stas vindt dat verwerpelijk.

https://nos.nl/artikel/2423099-van-rij-fraudelijst-belastingdienst-moreel-verwerpelijk-maar-van-racisme-was-geen-sprake

Hij vindt de Hoger Raad aan zijn zijde. Maar het is aan de politiek om bij een zo duidelijke fraude waar nationaliteit een grote rol speelde te oordelen of er een ‘thin red line’ is overschreden. Ik ben benieuwd of belastingplichtige in onderhavige casus toch naar de Hoge Raad stapt. Mocht dat zo zijn, dan ligt het oordeel van de Hoge Raad klaar.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *