Het fundament van wetenschap is nieuwsgierigheid. Daarom is de ontwikkeling in technologie een niet te stoppen autonoom proces. Immers, de mens is nieuwsgierig. Corien Prins en Haroon Sheikh in hun opinie over Kunstmatige Intelligentie (KI) gaan daar ook vanuit (NRC 19/11). De schrijvers zien KI als een systeemtechnologie, zoals elektriciteit, de verbrandingsmotor en de computer. Daarom denken zij met hun 5 voorwaarden het proces van inbedding van KI in de maatschappij te kunnen reguleren. Punten van aandacht voor de overheid komen neer op realistische beeldvorming, verder kijken dan KI, beter maatschappelijk tegenspel/meer strategische visie, verdienvermogen/veiligheid. Bij het ontbreken ervan zou de samenleving opgescheept worden met een technologie die onze belangen niet dient. https://www.wrr.nl/adviesprojecten/artificiele-intelligentie/documenten/rapporten/2021/11/11/opgave-ai-de-nieuwe-systeemtechnologie

Maar waarom voor KI zo zwaar aangezet en niet voor alle andere technologische toepassingen die het maatschappelijk leven kunnen verstoren? Het bereikte hoge niveau van technologie in Nederland (zoals in Delft/Eindhoven) door nieuwsgierigheid van de mens is zonder vergelijkbare voorwaarden bereikt. KI is niet meer dan het nabootsen van de menselijke intelligentie door machines. Zoals altijd met nieuwe technologieën is de enige vraag die overblijft van ethische aard: moeten we dit willen? De vraag is niet relevant: technologie is niet te reguleren. Ook KI niet. Met of zonder voorwaarden.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *