De uitnodiging van de inbox van de NRC redactie om het voor 12 jaar Mark Rutte op te nemen kan bijna niet afgeslagen worden (NRC 21/5/22). Inhoud is belangrijk, maar al langer is de vorm voor de Nederlander-van-nu nog belangrijker. Mark Rutte voldoet als geen ander aan dit laatste. Met de donkere wolken in het verschiet is oliemannetje Mark Rutte onmisbaar voor Nederland.

The invitation from the inbox of the NRC editors to stand up for 12 years Mark Rutte can hardly be refused (NRC 21/5/22). Content is important, but form has been even more important for the Dutchman of today. Mark Rutte meets the latter like no other. With the dark clouds ahead, oil man Mark Rutte is indispensable for the Netherlands.

Hij is als vrijgezel voor vrouwen én mannen de ideale partij: lang, studentikoos (Pietje Bell met uitbundig SMS gedrag), behept met een rappe tong én een schaterlach binnen handbereik. In de media laat hij zich niet gauw van zijn stuk brengen, maar laat ook zijn ontroering zien bij gelegenheid, zoals bij de herdenking van de MH17 én bij de ouders in de toeslagenaffaire. Hij kan met schoolkinderen én politieke tegenstanders overweg en heeft ook daardoor een gigantisch netwerk. In de verschillende kabinetten onder zijn leiding past hij zich moeiteloos aan. Bezuiniging en verruiming gaan naadloos in elkaar over. Hij oogt alsof elk probleem voor hem oplosbaar is. Daarbij is hij de eenvoudige jongen gebleven, die zonder beveiliging met een appel in de hand onder alle omstandigheden blijmoedig met de fiets aankomt of weggaat. Hij is de optimistische buurman ten top. Een positivo zouden Van Kooten en De Bie zeggen. Met de donkere wolken in het verschiet is zo’n figuur als Mark Rutte onmisbaar voor Nederland. Een oliemannetje, die 20 steigerende politieke partijen in het parlement in toom houdt én verbindt. Met een uitstraling van vrijheid in gebondenheid. Dat heeft Mark Rutte 12 jaar bewezen en kan dat dus weer bewijzen.

As a bachelor, he is the ideal match for women and men: tall, student-like (Pietje Bell with exuberant texting behaviour), with a quick tongue and a burst of laughter within reach. He is not easily upset in the media, but also shows his emotion on occasion, such as at the commemoration of the MH17 and with the parents in the allowance affair. He can get along with schoolchildren and political opponents, which is why he has a huge network. He adapts effortlessly in the various cabinets under his leadership. Cutbacks and expansion go hand in hand. He looks like every problem is solvable for him. In doing so, he has remained the simple boy who arrives or leaves cheerfully by bicycle without protection, with an apple in his hand, under all circumstances. He is the optimistic neighbor at its best. A ‘positivo’ would say Van Kooten and De Bie. With the dark clouds ahead, such a figure as Mark Rutte is indispensable for the Netherlands. An oil man who keeps and connects 20 prancing political parties in parliament. With an aura of freedom in bondage. Mark Rutte has proven that for 12 years and can therefore prove it again.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *