Understandable legal language? It’s really possible now

Leuk artikel in FD. Gratis zelfs. Begrijp ik eindelijk waarom ik die parkeerheffing op het strand toch moet betalen, waarom de correctie van de belastinginspecteur voor kosten die niet bestaan terecht is en waarom bij de scheiding Minouche de poes aan mijn ex is toegewezen. Ik heb wel mijn twijfel of je juridische kromzinnen altijd kan/mag vermijden, omdat de uitspraak van de rechter voor advocaten de grond vormt om hun juridische scherpslijperij op los te laten. Laat staan gewone mensentaal die heerlijk als schietschijf kan worden gebruikt.

Nice article in FD. Even for free. I finally understand why I still have to pay the parking fee on the beach, why the tax inspector’s correction for costs that do not exist is justified and why Minouche was assigned the cat to my ex during the divorce. I do have my doubts whether you can/may always avoid legal clichés, because the judge’s verdict forms the basis for lawyers to unleash their legal sharp-sharpening. Let alone ordinary human language that can be used wonderfully as a target.

https://fd.nl/samenleving/1459211/zij-zetten-zich-in-voor-begrijpelijke-juridische-taal

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *