Citaat Abraham Lincoln: “Je kunt niet ontsnappen aan de verantwoordelijkheid van morgen door het vandaag te ontwijken”

Taxlive 13/2/23 VNVandaag 10/2/23
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/02/10/antwoorden-op-kamervragen-over-ontwijken-heffing-box-3-vastgoed

Samenvatting

De Belastingdienst gaat de komende tijd monitoren of constructies via een zogenaamd stichting administratiekantoor (STAK) vaker voorkomen onder het overgangsstelsel box 3. Dit antwoordt staatssecretaris Van Rij van Financiën op vragen van het Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA).

Een STAK is niet bedoeld voor constructies die er alleen op gericht zijn om een fiscaal voordeel te behalen. Onderzocht wordt of de constructie meer voorkomt en hoe deze het beste kan worden bestreden, al dan niet met behulp van een wetswijziging.

Bij het aanhouden van vastgoed via een STAK valt de heffing in box 3 lager uit. Dit is het gevolg van de saldering van de waarde van zowel het onroerend goed als de bijbehorende schulden in de STAK. Als deze vermogensbestanddelen rechtstreeks in box 3 zitten bij de belastingplichtige is saldering niet mogelijk.

Opmerking

Box3 heffing vermijden via inbreng vastgoed in stak.

De staatssecretaris wordt gevraagd of hij het verschijnsel kent, dat een stichting administratiekantoor (stak) wordt gebruikt om heffing Box3 te ontlopen. Met name om de Box3 heffing over vastgoed/niet eigen woning te ontlopen als overige bezittingen.
Hij antwoordt alsvolgt.
“Bij het aanhouden van vastgoed via een STAK valt de heffing in box 3 inderdaad lager uit. Dit is het gevolg van de saldering van de waarde van zowel het onroerend goed als de bijbehorende schulden in de STAK. Indien deze vermogensbestanddelen rechtstreeks in box 3 zitten bij de belastingplichtige is dit niet meer mogelijk. Andersom kan de heffing in box 3 ook hoger uitvallen indien de STAK voornamelijk banktegoeden bezit in plaats van onroerend goed. Uiteraard is dit niet waar een STAK primair voor bedoeld is.”
Het zou handig zijn om dit toe te lichten met een voorbeeld. Maar dat maakt de burger wellicht wijzer dan het de bedoeling is.
Volgens de stas is een STAK niet bedoeld voor constructies die er alleen op gericht zijn om een fiscaal voordeel te behalen. Om die reden gaat hij onderzoeken of deze constructie meer voorkomt en hoe deze het beste kan worden bestreden, al dan niet met behulp van een wetswijziging. De Belastingdienst zal de komende tijd monitoren of onder het overgangsstelsel box 3 dergelijke constructies zich sterker voordoen.
De inspecteur zelf wacht daar natuurlijk niet op. De wet geeft de mogelijkheid om het vermogen van een stichting, dus ook een stak, toe te rekenen aan de inbrengers als afgezonderd particulier vermogen (art 2.14a IB). In dat geval bestaat de stak voor de inkomstenbelasting niet.

https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/FISIN2016/fiscale_informatie_2016-afgezonderd_particulier_vermogen.html

Eerder heeft de inspecteur van de Hoge Raad een instrument meegekregen. Als vaststaat dat een belastingplichtige over het in een stichting aanwezige vermogen kan beschikken als ware het zijn eigen vermogen, wordt het in de stichting aanwezige vermogen voor de heffing van de inkomsten- en vermogensbelasting behandeld als ware het vermogen van de belastingplichtige zelf.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:1985:AC9086

So you can run, but you can’t hide!

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *