Citaat Jacques Cousteau: “Voor een bij of een dolfijn ligt het geluk in het bestaan. Voor de mens in het te kennen en je erover te verwonderen”

https://kennisgroepen.belastingdienst.nl/publicaties/kg202202327-kosten-dolfijntherapie-en-uitgaven-voor-specifieke-zorgkosten/

Als kennisgroep ben je de vraagbaak voor de inspecteur voor vragen, die met de uitleg van een rechtsregel te maken hebben of bij complexe feitelijke vragen. Maar soms is er ook een middencategorie: vragen met publieke gevoeligheid. Mogelijk, dat dit de reden is, dat de kennisgroep zich heeft gebogen over de vraag of de kosten van dolfijntherapie aftrekbare kosten zijn van genees- en heelkundige hulp. De kennisgroep doorloopt de voorwaarden voor aftrek in art 6.17, lid 9 IB. De vragende inspecteur heeft waarschijnlijk het voorwerk gedaan, een zogenaamd preadvies afgegeven. De conclusie is volgens het boekje en hoopvol voor de dolfijntherapie beoefenaars: “Voor zover de dolfijntherapie wordt uitgevoerd door aangewezen paramedici, is er sprake van genees- en heelkundige hulp. Doorgaans zal de dolfijntherapie verder niet plaatsvinden op voorschrift en onder begeleiding van een arts. Mocht de behandeling wel plaatsvinden op voorschrift en onder begeleiding van een arts, dan kwalificeert de dolfijntherapie ook voor zover die door niet aangewezen paramedici wordt uitgevoerd, als genees- en heelkundige hulp. Indien tevens aan de overige voorwaarden wordt voldaan, zijn de uitgaven voor de dolfijntherapie in die situaties aftrekbaar als uitgaven voor specifieke zorgkosten”.

Wat dolfijntherapie is, legt de kennisgroep uit. Het is een “behandelingsprogramma met behulp van dolfijnen in het buitenland. Deze dolfijntherapie kan bijdragen aan een betere cognitie en mobiliteit voor mensen met een breed scala aan ontwikkelingsbeperkingen, fysieke en emotionele aandoeningen”. Een mondvol waarschijnlijk overgenomen uit een brochure. Een therapie die dierenorganisaties afwijzen als dierenmishandeling en waarvan het therapeutisch effect niet is bewezen. Of zoals Animal Rights het omschrijft als een “vermeende therapie die gelinkt is aan bijgeloof en voornamelijk gericht is op kinderen met autisme, trauma of een verstandelijke beperking”.

https://www.animalrights.nl/dolfijnentherapie-nut-niet-bewezen-wel-lucratief

En dat is waarschijnlijk de gevoeligheid die speelt: het gaat om kinderen. Het gaat ook om behoorlijke bedragen. Een ’therapie’ van twee weken bij een organisatie op Curaçao kost al gauw zo’n 8.000 euro – de vliegreis en het verblijf niet meegerekend. Aldus Animal Rights.

Je zou daarom een stoute gedachte krijgen, dat de kennisgroep nadrukkelijk de rol van de paramedicus of de begeleidende rol van een arts in beeld wil brengen met het doel om de aftrek tegen te houden. Immers, er is geen zichzelf respecterende paramedicus of arts die gelooft in de therapeutische werking van de dolfijntherapie. Of wel?

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *