Citaat Wiet van Broeckhoven: “De langste afstand tussen twee punten is de kilometervergoeding, die een zelfstandige op zijn aanslagbiljet aanrekent”

Taxlive 15/11/22 VNVandaag 14/11/22
Bron: Hoge Raad 11-11-2022 21/00096 ECLI:NL:HR:2022:1624

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2022:1624

Samenvatting

X is actief op het gebied van projectmanagement en ruimtelijke plannen. Volgens X hebben zijn ‘gratis’ uren voor aanbestedingsprocedures als verlies te gelden tegen een tarief van € 125 per uur. Volgens Rechtbank Den Haag kwalificeren de gewerkte uren voor een eigen onderneming of werkzaamheid niet als aftrekbare kosten, omdat geen sprake is van op X drukkende uitgaven of kosten. X gaat in hoger beroep.

Hof Den Haag (V-N 2021/11.1.2) oordeelt dat kosten slechts aftrekbaar zijn als het om daadwerkelijke uitgaven gaat. Ook aftrekbaar zijn kosten die nog geen uitgaven zijn, maar verplichtingen oproepen die in de toekomst tot uitgaven zullen leiden (voorzieningen). Dit geldt ook voor kosten die in het verleden tot uitgaven hebben geleid en aan de latere gebruiksjaren worden toegerekend, zoals afschrijvingen op investeringen. De inspecteur heeft de aangifte IB 2013 terecht gecorrigeerd met de in dat verband in aftrek gebrachte bedragen. Het beroep van X is slechts gegrond, omdat de rechtbank zijn verzoek om een schadevergoeding ten onrechte inhoudelijk heeft behandeld in plaats van het niet-ontvankelijk te verklaren. X moet daartoe namelijk bij de civiele rechter zijn. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

Opmerking

Bestede uren zijn geen aftrekbare kosten

Je bent zzper. Vrijheid. Geen baas boven, wel opdrachtgevers. Maar die komen niet aanwaaien. Acquisitie is nodig. Heb je een vis aan de haak, dan moet je die nog binnenhalen met een mooie offerte. Want je wil de concurrentie voor zijn, natuurlijk. Soms schrijf je je in op een aanbesteding. De laagste offerte geldt. Maar dat kan best wat studieuurtjes kosten voor je een leuke offerte hebt. Omgerekend tegen het uurtarief kan dat best duizenden euro’s zijn. Teleurstelling, als je dan de opdracht niet krijgt. Deze bestede uren voelen wel als kosten. Die voer je dan ook op als aftrekbare kosten in de aangifte inkomstenbelasting. De belastinginspecteur is het daar niet mee eens, zoals dit ook blijkt uit een procedure voor het Hof. Naast allerlei formele fouten van de inspecteur én van de rechtbank oordeelt het Hof uiteindelijk alleen nog over de aanslag inkomstenbelasting 2013.

Het Hof geeft een belangrijk oordeel voor beginnende zzpers. De Hoge Raad steunt het oordeel zonder nadere motivering. Overigens neemt de Hoge Raad daar bijna 2 jaar voor. Dat had met een akkefietje bij de benoeming van raadsheren bij het Hof te maken. Want wat zijn nu precies aftrekbare kosten?

Niet de werkzaamheden verricht in de vorm van bestede tijd. Wel daadwerkelijke uitgaven – geen investeringen – voor de onderneming of het resultaat uit overige werkzaamheden. Maar ook kosten die nog geen uitgaven zijn, maar verplichtingen oproepen, die in de toekomst tot uitgaven zullen leiden, zoals voorzieningen. En aftrekbaar zijn kosten die in het verleden tot uitgaven hebben geleid en aan de gebruiksjaren worden toegerekend, zoals afschrijvingen op investeringen. De gewerkte uren hebben niet daadwerkelijk geleid of zullen leiden tot uitgaven. Dus heeft de Inspecteur de aangifte 2013 terecht gecorrigeerd.

Belastingplichtige op leeftijd had geen adviseur. Anders zou dit hem zijn verteld. Dat had ook een voor de gemeenschap kostbare procedure bij de Hoge Raad voorkomen.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *