Citaat Muhammad Ali: “Hij die niet moedig genoeg is om risico’s te nemen, zal niets in het leven bereiken”

Taxlive 9/12/22 VNVandaag 8/12/22
Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden, 22-11-2022, nr. 21/00693 ECLI:NL:GHARL:2022:10089

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHARL:2022:10089

Samenvatting 

X procedeert tot en met de Hoge Raad over verschillende definitieve aanslagen IB/PVV, waaronder die over 2014.
De Hoge Raad verklaart de (cassatie)beroepen van X zonder nadere motivering ongegrond. X dient een herziene aangifte IB/PVV 2014 in. De inspecteur behandelt die als een verzoek om ambtshalve vermindering. Dat verzoek wijst de inspecteur af onder verwijzing naar de inmiddels afgeronde eerdere procedures. Dat leidt tot een nieuwe beroepsprocedure die – na verzet – door het hof in behandeling wordt genomen. Lopende de procedure krijgt X bericht dat zijn naam is opgenomen in de fraude signalering voorziening van de Belastingdienst. X klaagt bij het hof over de manier waarop de inspecteur destijds zijn aanslag IB/PVV 2014 heeft vastgesteld.
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in lijn met de jurisprudentie van de Hoge Raad dat opname in de fraude signalering voorziening niet per definitie een onderzoek naar een aangifte of een correctie van de aanslag onrechtmatig maakt. Het hof stelt vast dat de vermelding in de fraude signalering voorziening niet is gebaseerd op een dubbele nationaliteit maar op correcties in eerdere jaren. Van schending van grondrechten of algemene beginselen van behoorlijk bestuur is daarom geen sprake.

Opmerking

Schending grondrecht door FSV?
De samenvatting van onderstaande procedure voor het gerechtshof over inkomstenbelasting 2014 is duidelijk. De procedures voor de rechtbank, het Hof, de Hoge Raad, dan weer de rechtbank geven belastingplichtige geen gelijk (geen negatief loon). En het Hof daarna ook niet, ware het niet dat het belastingplichtige goed uitkomt, dat hij van de Belastingdienst een brief krijgt, dat hij op de lijst Fraude Signalering Voorziening FSV heeft gestaan.
Een in opspraak geraakte lijst van fraude risicosignaleringen.

Als selectie voor behandeling van de aangifte 2014 zodanig is, dat een grondrecht van belastingplichtige wordt geschonden, dan zou de aanslag vernietigd moeten worden. Maar uit de aantekeningen in het register blijkt, dat het beroep van belastingplichtige niet op een selectie op basis van een dubbele nationaliteit berust. Wel een signalering, dat oudere aangiften gecorrigeerd zijn. Ook bij het Hof krijgt belastingplichtige voor de tweede keer dus geen gelijk.

Iedereen mag natuurlijk bij de rechter zijn/haar/lhbtiq+ gelijk halen, maar niet met het argument ‘niet geschoten, altijd mis’. Dat is het belasten van de overvolle agenda van de rechters en verspilling van publiek geld. Dus te hopen valt, dat de Hoge Raad nu met rust wordt gelaten.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *