Citaat Victor Hugo: “ De natuur kent het grote geheim en glimlacht”

Taxlive 8/6/23 VNVandaag 7/6/23
Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-05-2023 (publicatie 02-06-2023) 22/00406 ECLI:NL:GHARL:2023:4483

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHARL:2023:4483

Samenvatting

X is het niet eens met een naheffingsaanslag parkeerbelasting van de gemeente Nijmegen. X stelt dat sprake was van onmiddellijk instappen van degene met wie hij carpoolde.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de handelingen van X en degene met wie hij ging carpoolen meer behelsden dan alleen het onmiddellijk instappen. Uit verklaringen blijkt dat beiden met hun auto arriveerden in de gemeente Nijmegen alwaar de reisgenoot van X is uitgestapt met het voornemen de parkeerbelasting te gaan voldoen en daarna bij X in te stappen. Deze (uitvoerings)handelingen vormen niet een daadwerkelijk instappen in de auto van X. De reisgenoot van X stond kennelijk nog niet klaar toen de parkeercontroleur hem aansprak. Verder zijn op de foto’s van de naheffing geen personen te zien in de auto van X. Het moet ervoor worden gehouden dat X na het stilzetten van de auto om onduidelijk gebleven redenen is uitgestapt. Het hof ziet hier een bevestiging in dat sprake is geweest van meer handelingen dan alleen het daadwerkelijk instappen in de auto van X. De naheffingsaanslag parkeerbelasting is dus terecht aan X opgelegd.

Opmerking

Stel, dat u als man op het parkeerterrein aan de Waalkade in Nijmegen in uw auto zit op zaterdagavond 6/6/2020. Een andere auto staat 2 parkeervakken van uw auto geparkeerd. Na enige tijd stapt de mannelijke bestuurder uit en loopt naar uw auto. U doet hetzelfde en raakt in gesprek met hem. Plots verschijnen er twee parkeercontroleurs. Beide auto’s staan geparkeerd op een plaats waarvoor parkeerbelasting moet worden betaald. Voor beide auto’s is daar niet aan voldaan. En het tijdstip is 21.52 uur in de avond. De controleur maakt nog een foto van uw auto voor het dossier. Zonder inzittenden, maar met een persoon staande naast uw auto. U moet alsnog een naheffingsaanslag parkeerbelasting betalen van euro 64,90. Duidelijk, toch?

U bent het niet eens met die naheffingsaanslag. Omdat er sprake is van “het onmiddellijk in- en uitstappen van personen”, een uitzondering op het parkeren. De bestuurder van de andere auto en u zijn bekenden van elkaar. Beiden zijn achter elkaar gereden naar Nijmegen. Op de parkeerplaats zou de andere bestuurder bij u in de auto stappen en met uw auto had u samen nog een rondje stad willen doen. Beetje carpoolen dus. De andere bestuurder verklaart dat hij de persoon was op de foto. Hij zou namelijk nog een parkeerkaartje voor zijn auto gaan halen, maar kreeg van de parkeercontroleur niet de gelegenheid daartoe. Verbolgen over de afwijzing van uw bezwaar legt u de zaak voor aan de rechtbank. Die wijst het beroep af, eveneens het Hof, de appelrechter. Het Hof stapt over het verhaal heen en kijkt wat er op de foto staat en luistert naar het verhaal van de andere bestuurder (waarvan de rechtbank het beroep ook heeft afgewezen). Op de foto waren geen inzittenden in uw auto te bekennen. Om onduidelijke redenen voor de rechter heeft u de auto verlaten. De andere bestuurder was kennelijk nog niet klaar met het halen van een parkeerkaartje voor zijn auto. Immers, hij staat nog steeds bij uw auto (volgens eigen verklaring) en zijn auto had nog geen parkeerkaartje. Als een Sherlock Holmes combineert het Hof wat hij ziet en hoort en concludeert, dat dit geen “onmiddellijk in- en uitstappen van personen” is, maar parkeren. De andere bestuurder moest daartoe nog te veel handelingen verrichten. Dus de naheffingsaanslag parkeerbelasting blijft staan.

Da’s netjes van de rechter, dat hij niet verder doorvraagt op wat zich nu precies heeft afgespeeld op die – mogelijk zwoele – zaterdagavond in juni op een parkeerplaats aan de Waalkade. De rechter heeft gewoon gekeken naar “what you see is what you get” en daarnaar geoordeeld.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *