Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de coronabestrijding in de periode tot 20 september 2020 laat zien, dat Nederland niet goed raad wist met het bestrijden van de opkomende pandemie (NRC 16/02/2022). Met name de late regie door een centrale overheid heeft geleid tot sterfgevallen in verpleegtehuizen. Een crisis waar niemand de baas was en waar improvisatie de boventoon voerde. Aldus het rapport. Belangrijk is om lering te trekken voor de toekomst, omdat onbekende gevaarlijke uitbraken van varianten op het virus niet kunnen worden uitgesloten. Vingerwijzen heeft geen zin.

The report of the Dutch Safety Board on the fight against the corona virus in the period up to 20 September 2020 shows that the Netherlands did not know how to deal with the emerging pandemic (NRC 16/02/2022). In particular, the late control by a central government has led to deaths in nursing homes. A crisis where no one was in charge and where improvisation predominated. According to the report. It is important to learn lessons for the future, because unknown dangerous outbreaks of variants of the virus cannot be ruled out. Finger pointing is useless.

Maar Ă©Ă©n ding moet nu toch wel duidelijk zijn. Het falend leiderschap van de overheid slaat de bodem weg voor het bestaan van verreikende complotten bij de overheid. Op grond van het rapport zou die improviserende overheid niet eens de vaardigheid kunnen hebben, zoals bijv. later het inspuiten van vaccins om de bevolking in haar macht te krijgen. Hoewel de vaccins in de beschreven periode nog in ontwikkeling waren, heeft de overheid zo goed als het ging haar maatregelen getroffen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar daar spreekt geen sluwe overheidsorganisatie die haar burgers via een doortimmerd geheim plan in haar macht probeert te krijgen. Ik hoop, dat dat nu duidelijk is.

But one thing should be clear by now. Failing government leadership breaks the ground for the existence of far-reaching government conspiracies. According to the report, that improvising government might not even have the skills, such as later injecting vaccines to get the population under its control. Although the vaccines were still under development during the described period, the government has taken measures as best as possible to prevent the virus from spreading. But there is no cunning government organization that tries to get its citizens under its control through a well-thought-out secret plan. I hope that is now clear.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *