We slaapwandelen richting de surveillancestaat (fd.nl)
Door Axel Arnbak, advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht, UvA.

Meerdere reacties van Ricky Turpijn 22/8/20 onder meer:
Is het enige alternatief dan maar – zoals Rutte ons oproept – beroep te doen op ieders verantwoordelijkheid als burger om voor de veiligheid en de gezondheid van je medeburger te zorgen en het daarbij te laten? Dus de overheid hierin verder geen rol meer te laten spelen en de burgers het onderling laten uitmaken? Dan zie ik u graag tot de tanden gewapend op het slagveld terug.

Dank voor uw reactie. U heeft gelijk dat ik grote stappen neem en dat dat ook mijn bedoeling is. Een correctie: ik zeg niet dat bij afwijzing van een surveillance staat u dient te verschijnen op het slagveld. Neen, mijn punt is dat er niets anders op zit jezelf te bewapenen om het vege lijf te redden, omdat het recht van de sterkste zal gelden bij afwezigheid van een overheid. Een overheid die haar door de gemeenschap aanvaarde basale taak heeft op te komen voor de veiligheid en de gezondheid van alle burgers. De taak die gefinancierd wordt met gelden, waarvoor iedere burger – soms met tegenzin – een fair share betaalt namelijk belasting. En dat vertrouwen in het uitvoeren van die taak lijkt nu al een tijd aan corrosie onderhevig te zijn. En dat wordt ook weer in het hoofdartikel en de gevoegde bijdragen duidelijk gemaakt. Die teneur, daar maak ik bezwaar tegen. Een van de beste landen in Europa om in te wonen krijgt hier in mijn ogen niet de waardering die het verdient. Het hoofdartikel en de commentaren zijn nog maar een haardikte verwijderd van de complottheorieĂ«n die viruswaanzinnigen aanhangen, ondanks de gebezigde prachtige volzinnen in de commentaren. Een surveillancestaat is niets anders dan een gemeenschap, die ermee instemt dat een door de gemeenschap gecontroleerde instelling – overheid genoemd – toezicht houdt op de uitvoering van haar opgedragen taak namelijk waken voor veiligheid en gezondheid van de gemeenschap. Zonder dat toezicht geldt het recht van de sterkste. De surveillance staat bestaat dus al vanaf het eerste moment dat de overheid bestaat. Helemaal niet slaapwandelen dus, maar sinds heugenis met open ogen ingevoerd. Dat de digitale wereld de haarvaten van onze samenleving heeft aangetast kan de overheid niet worden aangerekend. Maar daar heeft de burger, waarvoor de overheid haar beschermende taak wil invullen, mee te doen. Door wantrouwen over haar functioneren als toezichthouder te uiten zal de financiering van de overheid (belasting dus) verdwijnen en uiteindelijk ook het toezicht. Het recht van de sterkste zal gelden. Een veldslag. En dan is het zaak om er goed bewapend te staan.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *