Citaat Arnold H Glasgow: “Een adviseur is iemand die zijn cliënt bijna genoeg bespaart om zijn rekening van te kunnen betalen”

Taxlive 16/12/22 VNVandaag 15/12/22
Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 18-11-2022, nr. 21/3941 en 21/4096 ECLI:NL:RBZWB:2022:6863

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBZWB:2022:6863

Samenvatting

X is vennoot van een VOF. Zijn werkzaamheden bestaan uit het opmaken van jaarrekeningen en fiscale aangiften. X is uitgenodigd, herinnerend en aangemaande tot het doen van aangifte IB/PVV voor de jaren 2017 en 2018. In de aanmaningen werd als uiterlijke datum voor het indienen van de aangiften 18 december 2018 respectievelijk 8 januari 2020 genoemd. X dient de aangiften in december 2020 in. De inspecteur legt voor beide jaren verzuimboetes op wegens het niet tijdig indienen van de aangiften.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de verzuimboetes terecht en tot de juiste bedragen zijn opgelegd. X erkent dat geen sprake is van afwezigheid van alle schuld en dat de boetes in beginsel terecht zijn opgelegd, maar beroept zich op verzachtende omstandigheden. De langlopende discussie met de inspecteur en overige door X aangevoerde omstandigheden vormen volgens de rechtbank geen rechtvaardiging om geen aangifte in te dienen. Dit geldt des te meer voor X als professioneel dienstverlener.

Opmerking

Adviseur dient zijn eigen aangifte te laat in. 

Deze maand krap een kleine winst gedraaid. Goed gevoel. Eens even in de post neuzen. Treft u een blauwe envelop aan. Aanslag inkomstenbelasting 2020. Met een verzuimboete van bijna €400 euro! Op hoge poten naar uw adviseur. Wat blijkt? Foutje van adviseur. Hij had het zo druk en heeft daardoor uw aangifte te laat ingediend. Excuses. Die boete komt natuurlijk voor rekening van uw adviseur. Maar u staat wel geboekt en bij herhalingen kan deze verzuimboete zomaar oplopen tot het maximum, zo’n € 5500. Dat is toch voor u imagoschade. 

Een verzonnen verhaal, natuurlijk. Maar het komt voor dat een adviseur het niet zo nauw neemt met het tijdig indienen van zijn eigen aangifte.  Zoals in onderstaande procedure voor de rechtbank over de verzuimboete van € 2500 elk over 2017 én 2018. De rechtbank overweegt dat een langlopende discussie met de inspecteur geen rechtvaardiging vormt om geen aangifte in te dienen voor die jaren. Dit geldt des te meer voor een professioneel dienstverlener, adviseur dus. Het had op zijn weg gelegen om afspraken te maken met de inspecteur over het indienen van de aangiften. Ook gelet op de omstandigheid dat vaststaat dat adviseur vanaf het jaar 2011 zijn aangiften niet tijdig heeft gedaan, acht de rechtbank de verzuimboetes van € 2.500 passend en geboden. 

Zou adviseur zijn fiscaal gedrag nog aan de appèlrechter durven voorleggen? Of laat hij het hierbij en gaat hij zijn aangiften 2019 t/m 2021 tijdig indienen? Een ezel stoot zich toch niet 3 keer aan dezelfde steen?

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *