De politievakbond NPB is ontstemd over het vervolgingsbesluit van het Openbaar Ministerie om drie mannen en een vrouw te vervolgen, omdat ze als voormalig politieagent misbruik hebben gemaakt van hun bevoegdheden (NRC 13/04/22). Het is volgens de vakbond onmenselijk om ze na het strafontslag ook nog eens strafrechtelijk te gaan vervolgen. Omdat deze agenten er nooit op uit zijn geweest zichzelf te verrijken, maar probeerden boeven te vangen. Een politievakbond hoort de wet te kennen. Ook voor vermeende boeven geldt, dat zij onschuldig zijn, totdat het tegendeel vaststaat. Dat tegendeel hoort niet bewezen te worden door misbruik te maken van politiebevoegdheden. Dat heeft nu eenmaal strafrechtelijke consequenties. De vakbond had zich beter kunnen onthouden van commentaar. Het laat het grote publiek namelijk zien, dat de vakbond de politie boven de wet vindt staan. Niet goed voor het vertrouwen. Zeker niet nu deze redenering van de vakbond zo op de toeslagenaffaire geplakt kan worden en indruist tegen de maatschappelijke verontwaardiging daarover.

The police union NPB is displeased with the prosecution decision of the Public Prosecution Service to prosecute three men and a woman, because they abused their powers as former police officers (NRC 13/04/22). According to the union, it is inhumane to prosecute them after the criminal discharge. Because these agents never set out to enrich themselves, but tried to catch crooks. A police union should know the law. Also for alleged crooks, they are innocent, until the contrary is established. The contrary should not be proven by abusing police powers. That has criminal consequences. The union should have refrained from commenting. It shows the general public that the union believes the police are above the law. Not good for confidence. Certainly not now that the trade union’s reasoning can be so attached to the allowance affair and goes against the public outcry about it.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *