Citaat Karel Jonckheere: “De vergelijking is het zwakste der argumenten”

https://kennisgroepen.belastingdienst.nl/standpunt-gepubliceerd-over-kwalificatie-albanese-rechtsvorm-shoqeri-me-pergjegjesi-te-kufizuar/

Het is aannemelijk, dat Nederlandse investeerders in opkomende economieën activiteiten hebben, zoals in de Balkanlanden die in de wachtkamer zitten om lid te worden van de EU, zoals Albanië. Wellicht in de opmaat naar dat lidmaatschap is het verassend te zien, dat een Albanese kapitaalvennootschap zich meldt als buitenlands belastingplichtige voor de Vpb. Dus een genieter van Nederlands inkomen via een vaste inrichting. Maar voordat een dergelijke vennootschap als kapitaalvennootschap vergelijkbaar met een BV voor Nederlandse fiscale doeleinden ingezet kan worden, moet dit wel blijken uit de toets van het kwalificatiebesluit.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-19749.html

Mocht deze vennootschap zekerheid willen, dan kan de lokale inspecteur de kwalificatie voorleggen aan de kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen. Dat is in dit geval ook gebeurd met de voorgelegde ‘Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar’ (SH.P.K) een niet transparante vennootschap opgericht naar het recht van Albanië met een in aandelen verdeeld kapitaal.

Indien het wordt aangenomen, zal de Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen ingaan op 1/1/25. Overgangsrecht vanaf 1/1/24. Het lopende kwalificatiebesluit blijft tot dan van toepassing.

https://www.rijksfinancien.nl/sites/default/files/bestanden/belastingplan-2024/wet-fiscaal-kwalificatiebeleid-rechtsvormen/Wetsvoorstel-Wet-fiscaal-kwalificatiebeleid-rechtsvormen.pdf

In het geval van de SH.P.K lijkt deze buitenlandse rechtsvorm – zoals veel rechtsvormen – naar aard en inrichting vergelijkbaar te zijn met een naar Nederlands recht opgericht lichaam, namelijk de BV. Maar de invulling van aard en inrichting zal in een AMvB nader uitgewerkt worden. De SH.P.K zou dan als een BV worden behandeld, hoewel het aandelenkapitaal nog wel een dingetje is. Maar mocht er geen vergelijkbaar lichaam zijn, dan worden twee methoden voorgesteld, de vaste en de symmetrische methode, die de kwalificatie bepalen. De vaste methode voor het in Nederland gevestigde buitenlandse lichaam: die is dan altijd zelfstandig belastingplichtig. De symmetrische methode voor het niet in NL gevestigde lichaam: niet transparant, volgens de fiscale regeling van het land, waar het lichaam is gevestigd (dat hoeft dus niet het land van oprichting zijn). Buitenlandse lichamen, die dan ‘overblijven’ zijn dan transparant.

Interessant is wie bij dit herziene kwalificatiebeleid de bewijslast heeft.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *