Citaat Oscar Wilde: “An optimist will tell you the glass is half-full; the pessimist, half-empty; and the engineer will tell you the glass is twice the size it needs to be.”

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/jaarverslag-fiod-2023-aangeboden-aan-tweede-kamer

Jaarverslag
https://open.overheid.nl/documenten/2e668434-2811-46fb-aa2d-9ca78a72cfb7/file

Directeur Niels Obbink: “Zo waren we in 2023 heel actief in de strijd tegen witwassen van crimineel vermogen. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten. Door witwassen aan te pakken kunnen we allerlei vormen van ernstige criminaliteit effectief bestrijden. Daarom heeft het aanpakken van witwassen prioriteit voor de overheid en daarmee ook voor de FIOD.

Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. De fiscale fraudeurs lachen in het vuistje over de geringe resultaten van 40 procesverbalen per maand. Of zien juist, dat de FIOD flinke successen boekt in haar handhavingstaak.
“Van de 461 processen-verbaal heeft uiteindelijk 86,9 procent geleid tot een vorm van bestraffing. Dit kan een veroordeling zijn of een transactie, een strafbeschikking van het OM, een bestuurlijke boete of een andere afdoening. Daarmee is het beoogde berechtingsresultaat van 82 procent dit jaar wederom gehaald. In 13 procent van de gevallen is er uiteindelijk geen straf opgelegd. Dat kan bijvoorbeeld doordat de officier van justitie heeft geseponeerd, of de rechter heeft geoordeeld dat er sprake is van onvoldoende bewijs.”
Gemiddeld is dat over de termijn van jaren per procesverbaal zo’n 3.753 uur per procesverbaal (1.730.459 opsporingsuren voor 461 processenverbaal). 13% ‘mislukking’ lijkt ingecalculeerd te zijn. Dat zou betekenen, dat zo’n 224.960 uren (13% x 1.730.459) tevergeefs zijn besteed. Omgerekend: zo’n 60 echte fiscale fraudeurs hebben de dans – voorlopig – kunnen ontspringen.

De ‘nette’ FIOD loopt niet te koop zoals de Amerikaanse tegenhanger, de IRS-CI, met de veroordelingen – dus de successen. Zou wel goed zijn voor hun imago.

Het glas is halfvol of halfleeg.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *