Citaat Bob Dylan: “Steal a little and they throw you in jail. Steal a lot and they make you king”

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/belastingvrijstelling-oranjes-onder-druk/

Het lijkt er nu echt van te komen. 13 politieke partijen – met straks een verwachte 2/3 meerderheid – willen  dat het Koninklijk Huis meer belastingen gaat betalen. Ik heb het orakel chatGPT gevraagd of dat een goed idee is. Het antwoord.

The idea of royal families paying taxes is subjective and depends on societal values. Advocates argue that it promotes fairness and equality, ensuring that everyone, regardless of their status, contributes to the financial needs of the state. It aligns with democratic principles where all citizens are subject to the same obligations. On the other hand, opponents might argue that taxing royal families could jeopardize their ability to fulfill ceremonial duties and maintain historical properties, potentially impacting cultural heritage and traditions. Ultimately, the decision involves weighing the principles of equality against the preservation of cultural and historical institutions.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *