Traditionele Koksmuts Volwassen ==> Feestkleding365!

Life preservation of Prigozhin. Now new phase of war Ukraine starts?

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/30/wagner-poetin-meedogenloos-a4168580#/krant/2023/06/30/#116

Neen, natuurlijk heeft Prigozhin zijn hand niet overspeeld (NRC 29/6/23 Minsk bemiddelde uit lijfsbehoud). Het zijn huurlingen, die alleen in beweging komen voor grof geld. De dood is daarbij geen belemmering. Wel de bevelen van hun leider. Kan de woede van de militie inclusief leider niet zijn afgekocht? They made them an offer they could not refuse. Maar wat deze coup bij Poetin als autocraat losmaakt, is niet te onderschatten. Hij zal meedogenloos de legerleiding zuiveren. Werd hij toen verweten gematigder te zijn dan de militieleider op het slagveld, nu kan Poetin niets anders doen dan met alle kracht en middelen Oekraïne te lijf te gaan. Het zou zo maar kunnen, dat de oorlog nu pas echt is begonnen.

No, of course Prigozhin has not overplayed his hand (NRC 29/6/23 Minsk mediated out of self-preservation). They are mercenaries, who only move for big money. Death is no obstacle to this. The orders of their leader. Couldn’t the anger of the militia including leader have been bought off? They made them an offer they could not refuse. But what this coup unleashes in Putin as an autocrat cannot be underestimated. He will ruthlessly purge the army leadership. If he was then accused of being more moderate than the militia leader on the battlefield, Putin can now do nothing but attack Ukraine with all his strength and means. It could be that the war has only just begun.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *