Citaat Ian Fleming: “Bij gokken is de grootste zonde om slecht spelen te verwarren met pech”

Bron: Rechtbank Rotterdam 01-12-2022 (publicatie 05-12-2022) 9951629

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBROT:2022:10331

Samenvatting

Werknemer maakt geld van de werkgever aan zichzelf en zijn eigen bedrijven over. gokverslaving. onverschuldigde betaling en schade. opzet werknemer. geen eigen schuld werkgever. beslagkosten.

Gedaagde heeft vanaf juli 2019 bij eiser gewerkt als financieel manager. Hij is op staande voet ontslagen, omdat hij tijdens zijn dienstverband betalingen namens eiser (en twee andere vennootschappen die onderdeel zijn van dezelfde groep als eiser, die hun vorderingen aan eiser hebben gecedeerd) heeft gedaan en deze heeft overgemaakt naar bankrekeningen van gedaagden. Eiser eist in deze procedure terugbetaling van alle bedragen die gedaagde onterecht aan gedaagden heeft overgemaakt. Ook eist Hydromaster dat gedaagde de kosten betaalt die eiser heeft gemaakt om het handelen van gedaagde te laten onderzoeken en de kosten voor het laten leggen van beslag. Gedaagde01 eist in voorwaardelijke (alleen als gedaagde in conventie enig geldbedrag moet betalen) reconventie betaling van loon (inclusief vakantiegeld en uitbetaling van vakantiedagen), een transitievergoeding en schadevergoeding.

De rechtbank oordeelt, dat er geen sprake is van eigen schuld van eiser. De voorschriften uit artikel 7:658 BW gelden voor de inrichting van een werkplek. Daar gaat deze zaak niet over. Gedaagde vindt het de eigen schuld van eier dat hij zoveel geld onterecht heeft kunnen overschrijven aan zichzelf en aan zijn eigen bedrijven, omdat eisergeen (goed) controlemechanisme had. Dat is de wereld op zijn kop. Hydromaster mag zijn werknemers in principe vertrouwen. Bij gedaagde is er bovendien nooit aanleiding geweest om te twijfelen aan zijn betrouwbaarheid. Gedaagde erkent dat eiser nooit iets aan hem heeft kunnen merken. Zelfs zijn vriendin bij wie hij woont, zijn ouders, familie en vrienden wisten niets van zijn gokverslaving, aldus gedaagde. Dat de schade minder hoog was geweest als gedaagde eerder tegen de lamp was gelopen klopt, maar dat is zijn eigen verantwoordelijkheid en niet die van eiser. Het verwijt van gedaagde, dat er geen ‘twee handtekeningenbeleid’ is ingevoerd, moet ook in dat licht worden gezien. Sterker nog: volgens gedaagde zou hij daardoor geen geld meer onterecht van eiser kunnen overschrijven, maar dat handtekeningenbeleid zou alleen gelden voor bedragen vanaf € 250,- en heel veel van de betalingen die gedaagde onterecht heeft gedaan, zijn lager dan dat. Daarmee had gedaagde dus nog steeds door kunnen gaan, ook als een ‘vier ogen principe’ zou zijn ingevoerd. Verder waren er wel degelijk andere controlemechanismen en zelfs twee externe accountants, maar die heeft gedaagde allemaal weten te omzeilen. Dit alles kan niet leiden tot de conclusie dat eiser zich niet als goed werkgever heeft gedragen; het betekent dat gedaagde degene is die zich niet als goed werknemer heeft gedragen.

Opmerking

Een gokverslaafde sociopaat
Het is goed, dat dit bericht onder de aandacht van het publiek wordt gebracht. Met het toenemen van het online gokken is de kans groot, dat werknemers de geldkist van hun werkgever op dezelfde manier plunderen. Het gedrag van de gokverslaafde toont hetzelfde onverbeterlijke gedrag van elke drugs-en alcoholverslaafde. Maar dan een graadje erger: de inventiviteit kent geen grenzen, maar komt allemaal voort uit de erge verslaving en is dus geen opzet. Zo had de werkgever maar beter moeten opletten. Daar komt de beschuldiging van deze sociopaat wel op neer. Juridisch is de overweging van de rechter belangrijk, dat “niet kan worden geoordeeld of vastgesteld dat hij de betalingen heeft gedaan ‘onder invloed’ van zijn gokverslaving in de zin dat hij door zijn verslaving niet anders kon handelen dan hij deed”. De gokverslaafde zou zijn ‘verlies’ sportief moeten nemen en niet de onschuldige werkgever moeten belasten. En mocht hij (zij/lhbtiq+) een schadeclaim hebben, dan zou hij dat bij de overheid moeten neerleggen. Immers, de overheid heeft gokken gelegaliseerd. Maar mocht dat lukken, dan betaal ik dat dus als belastingbetaler. Overigens is niet duidelijk hoe deze sociopaat het bedrag van een kleine miljoen gaat terugbetalen. Meestal hebben gokverslaafden geen luis meer om dood te drukken.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *