Citaat Fons Jansen: “Voor kwetsen heb je alleen maar lef nodig. Meer niet.”

Een mooi overzicht fiscale maatregelen hoofdlijnenakkoord door Taxence.

https://www.taxence.nl/nieuws/fiscale-maatregelen-hoofdlijnenakkoord/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=dagelijkse_nieuwsbrief&utm_content=20240516_hoofdlijnenakkoord

Het lijkt erop, dat de generieke renteaftrekbeperking in art 15b Vpb iets wordt versoepeld en gelijk wordt getrokken met het Europees gemiddelde van 25%. Sinds 2019 geldt een generieke renteaftrekbeperking, de zogeheten earningsstrippingregeling. Rente is niet aftrekbaar voor zover het saldo van verschuldigde en ontvangen rente meer bedraagt dan 20% van de winst, en meer dan € 1.000.000. Rente die in een jaar niet aftrekbaar is, kan worden doorgeschoven naar volgende jaren. In de jaren 2019 tot en met 2021 was de rente niet aftrekbaar voor zover het saldo van verschuldigde en ontvangen rente meer bedroeg dan 30% van de winst, en meer dan € 1.000.000.

Kennelijk willen de coalitiepartners niet roomser dan de Europese Paus zijn in de strijd tegen grondslaguitholling.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *