Werk samen om misbruik van stichtingen door fraudeurs tegen te gaan!

“Stichtingen, laat je toch niet misbruiken door fraudeurs”. De oproep van Renée Steenbergen (NRC 6/11). Naar aanleiding van de fraude met goeddoelstichtingen door wijlen notaris Frank Oranje, de voorzitter van het bestuur van de landsadvocaat Pels Rijcken. Een waarschuwing, omdat de fraude het geven aan goede doelen negatief zal beïnvloeden. Ik geloof daar niets van. Nog steeds wordt gul gegeven volgens een recent rapport uit 2020. In 2018 zelfs 400 mln meer dan in 2015. 

https://www.fondsenwerving.nl/verdieping/artikel/2020/04/15/Geven-in-Nederland-2020-nog-nooit-gaven-we-zo-veel-aan-goede-doelen

En Corona lijkt alleen een verschuiving in doelen te veroorzaken. Niet in de bereidwilligheid om te doneren. 

https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/corona-raakt-nederlandse-goede-doelen-maar-helpt-ook-groeien/ 

Daarbij is het van algemene bekendheid, dat bij goede doelen iets aan de strijkstok blijft hangen. Waar of niet waar. Maar dat belemmert kennelijk de gulle gever niet. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2013/09/23/wees-eerlijk-tegen-de-gevers-1294115-a1158134

Dat neemt niet weg, dat fraude in ieder geval niet een positieve gedachte oplevert bij de donateur. Dat is ook doorgedrongen tot de beleidsmakers. Mogelijk dat vanaf 1/7/21 de wet bestuur en toezicht rechtspersonen tegemoet komt aan de zorg van Renée Steenbergen. Tegen fraude en witwassen met stichtingen. Een meerkoppig bestuur, gescheiden taken en meer aansprakelijkheid moeten de uitwassen tegengaan. Meer checks and balances binnen de stichting dus.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/06/15/informatieblad-wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen

Zal er wat veranderen? Neen, natuurlijk niet. Het toezicht op het fikse aantal Nederlandse stichtingen (150.000) ligt bij het ministerie van justitie. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0015049/2018-09-19 

Slechts een klein deel is belastingplichtig en valt onder het toezicht van het ministerie van financiën (belastingdienst). Het wrange is, dat hoe complexer de fraude hoe eerder de beperkte controle capaciteit daar op wordt ingezet. Alleen door samenwerking tussen de overheidsdiensten kan de fraude breed worden bestreden. Een betere oproep dan die van Renée Steenbergen is: werk samen om misbruik van stichtingen door fraudeurs tegen te gaan.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *