Niet fair van vrijwilliger zonder vergoeding. Want gemeenschap moet er wel voor betalen door aftrek

Taxence 22/12/21
Taxlive 21/12/21

Rechtbank Den Haag 13 juli 2021 AWB 20/6906 (gepubliceerd 20 december 2021) https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:9173

X en zijn echtgenote werken als vrijwilligers voor een stichting. Volgens X hebben zij afgezien van een vergoeding en is in 2014 daarom in totaal € 3000 (tweemaal € 1500) aftrekbaar als gift.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat niet is afgezien van een vergoeding, omdat in de vrijwilligersovereenkomst staat dat voor de werkzaamheden geen vergoeding wordt betaald. In tegenstelling tot de uitspraak van Rechtbank Arnhem 21 februari 2012, 11/1682, heeft X geen reëel recht op uitbetaling van een vrijwilligersvergoeding. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBARN:2012:BV6037

De giftenaftrek is dus terecht geweigerd. Het beroep van X is ongegrond.

Opmerking.

X en echtgenote die als vrijwilligers een giftenaftrek van 7580 euro (bij hoorgesprek 2 x 3000) in hun IB aangifte onterecht hebben opgevoerd zouden tijdens de zitting vermanend moeten worden aangesproken. Immers, vrijwilliger voor de stichting zonder vergoeding. Maar de gemeenschap moet er wel voor betalen door de aftrek. Niet fair. Wellicht hebben zij dat ook ingezien en zijn daarom niet ter zitting verschenen. Of wordt het kruit bewaard voor de appelrechter? Dat lijkt onwaarschijnlijk nu de uitspraak dateert uit juli 2021. Tenslotte is het jammer dat niet duidelijk wordt hoe het bedrag van de aftrek tot stand is gekomen. Ik mag aannemen, dat de inspecteur daar naar heeft gevraagd. Immers, de bewijslast van de aftrekpost ligt bij X. De RB doet daar geen uitspraak over, omdat überhaupt een recht op aftrek ontbreekt. Maar als X het bedrag heeft verzonnen, dan zou X mogelijk niet de vereiste aangifte hebben gedaan namelijk een onjuiste aangifte. Een fiscale doodzonde.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *