Citaat Johan Cruijff: “Als ik zou willen dat je het begreep, zou ik het beter hebben uitgelegd”.

Taxlive 3/2/23 VNVandaag 2/2/23
Bron: Gerechtshof Amsterdam 17-01-2023 (publicatie 01-02-2023) 22/00115 ECLI:NL:GHAMS:2023:148

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/geen-rechtsherstel-box-3-bij-onherroepelijk-vaststaande-aanslag/

Samenvatting

Het box 3-vermogen van X beloopt in 2017 € 872.796. De verschuldigde box 3-belasting van € 11.655 is iets hoger dan het daadwerkelijk door X behaalde rendement. Nadat zijn aanslag onherroepelijk is komen vast te staan, maakt X bezwaar. De inspecteur merkt het bezwaar aan als een verzoek om ambtshalve vermindering en wijst het verzoek af. Rechtbank Noord-Holland oordeelt, onder verwijzing naar het Kerst-arrest van de Hoge Raad (24 december 2021, 21/01243, V-N 2022/2.3), dat het bezwaar van X gegrond is en vermindert het belastbaar inkomen voor box 3 tot het werkelijke rendement op het vermogen van X. De inspecteur gaat in hoger beroep.

Hof Amsterdam oordeelt dat het Kerst-arrest nieuwe jurisprudentie vormt en dat dan geen ambtshalve vermindering hoeft te worden verleend (art. 45aa Uitv. reg. IB 2001). Dit blijkt ook uit het arrest van de Hoge Raad van 20 mei 2022 (21/04407, V-N 2022/23.3). Uit dit arrest volgt dat het Kerst-arrest de inspecteur niet noopt belastingaanslagen die op 24 december 2021 al onherroepelijk vaststonden, ambtshalve te verminderen. Daarnaast stelt het hof nog vast dat er, gezien de algehele financiële positie van X, geen sprake is van een individuele en buitensporige last. Het gelijk is aan de inspecteur.

Opmerking

Geen rechtsherstel Box3 niet tijdige bezwaarmaker; rijp voor de Hoge Raad?

Nou, daar is ie dan. Het lijkt de eerste niet tijdige bezwaarmaker, die de Box3 streep van de Hoge Raad gaat halen. Zoals bekend, zal de consumentenbond een procedure Box3 voeren in naam van een of meerdere niet tijdige bezwaarmakers IB 2017. Het rechtsherstel Box3 voor tijdige bezwaarmakers zou zich namelijk ook moeten strekken tot niet tijdige bezwaarmakers/verzoekers om ambtshalve vermindering. Heffing op basis van het werkelijk rendement dus. Hoewel het Kerstarrest 2021 het systeem van Box3 vanaf de herziening in 2017 in strijd acht met internationale verdragen, zoals die inzake de rechten van de mens, heeft de Hoge Raad in mei 2022 geoordeeld, dat rechtsherstel niet hoeft plaats te vinden voor niet tijdige bezwaarmakers, tenzij de stas daar anders in voorziet. Van Rij beroept zich op het laatste arrest, maar wil de procedure van de consumentenbond wel faciliteren. Mocht de Hoge Raad het rechtsherstel uitbreiden, dan zal hij ook degene, die geen verzoek vóór 31/12/22 heeft ingediend, meenemen (massaal bezwaar plus).

In bovenstaande procedure bij de appelrechter wordt het positieve oordeel van de rechtbank voor rechtsherstel op basis van het Kerstarrest alsnog van tafel geveegd op basis van het mei arrest.

Het is dus wachten op de stap naar de Hoge Raad en dan haar oordeel. Het zou mij verbazen, als de Hoge Raad op zo’n korte termijn anders denkt. Maar mocht dat zo zijn, dan is het de vraag of je blij moet zijn met deze ontwikkelingen, gezien het mogelijk voornemen van de stas om vanaf 2026 als vervanging van Box3 een vermogensaanwasbelasting in te voeren.

Nagekomen: er is cassatieberoep aangetekend.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *