Citaat Herman Brood: “Ik ben nog steeds blij met de man die mij destijds aanzette om drugs te gaan gebruiken.”

Taxlive 21/5/24 VNVandaag 17/5/24
Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-05-2024 (publicatie 16-05-2024) 22/2803 en 22/2804 ECLI:NL:RBZWB:2024:3042

X is betrokken bij een drugslaboratorium, dat in oktober 2019 ontploft. X is in verband met die betrokkenheid onherroepelijk strafrechtelijk veroordeeld. X doet aangifte over 2019 en maakt hierin uitsluitend melding van zijn Wajong-uitkering. In geschil is of dit terecht is gecorrigeerd naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 986.506, alsmede de vergrijpboete van € 249.005. In beroep stelt de inspecteur dat de boete kan vervallen en dat door X een resultaat uit overige werkzaamheden is behaald van € 242.987, zijnde 1/4e van het inkomen dat gelet op het aangetroffen productieafval met het laboratorium is behaald.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat weliswaar uit het dossier volgt dat X was betrokken bij het drugslaboratorium, maar die enkele betrokkenheid is onvoldoende om zonder bijkomend bewijs de gestelde productie-inkomsten aan hem toe te rekenen. De beroepen van X zijn gegrond.

Altijd interessant als de realiteit zich vertaald in fiscaliteit. Fiscale uitspraken zijn geanonimiseerd. Maar als in de uitspraak een drugslab ontploft op 25/10/2019 wordt genoemd, dan is op internet op te zoeken, dat het om het plaatsje Den Dungen naast St Michielsgestel gaat in Noord-Brabant, waar een dode man in een kas van het tuincentrum werd aangetroffen bezweken aan de vrijgekomen chemicaliën. Uiteindelijk zijn 3 mannen onherroepelijk strafrechtelijk veroordeeld. https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Limburgers-cel-in-voor-drugslab-in-Den-Dungen.aspx

De inspecteur heeft ook de krant gelezen en vermoedt dat de inkomsten uit het drugslab niet voor de inkomstenbelasting zijn opgegeven en heeft het procesverbaal van het strafrechtelijk onderzoek opgevraagd en gekregen (art 55 AWR). Na zelf op basis van het procesverbaal onderzoek te hebben gedaan heeft de inspecteur aanslagen opgelegd.

Bij één van de daders is de aangifte 2019 gecorrigeerd van een Wajong uitkering van een kleine 15.000 naar nog net geen miljoen inkomen en een vergrijpboete van bijna 250.000. Dit zou de insp uit het aangetroffen drugsafval hebben berekend. In beroep neemt de insp de boetebeschikking terug, omdat deze onterecht zou zijn opgelegd. De Rb moet dit marginaal toetsen, maar ziet geen reden anders te oordelen. Na belangh op de zitting te hebben gehoord heeft de inspecteur de totale correctie naar een kwart (kennelijk het aandeel in de totale berekende opbrengst van het drugslab) teruggebracht tot een kleine 250.000. Maar nu komt het: “De rechtbank acht onvoldoende feiten en omstandigheden aannemelijk die de conclusie rechtvaardigen dat belanghebbende € 242.987 aan resultaatinkomsten heeft genoten. Uit het dossier volgt dat belanghebbende betrokken was bij het drugslaboratorium. De enkele betrokkenheid van belanghebbende bij het drugslaboratorium is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende om zonder bijkomend bewijs de gestelde productie-inkomsten uit het drugslaboratorium aan belanghebbende toe te rekenen.” De aanslag wordt verminderd tot het inkomen in de ingediende aangifte.

Bij een andere dader is een navorderingsaanslag 2019 opgelegd. https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBZWB:2024:3041

De insp heeft de primitieve aanslag conform de ingediende aangifte – alleen een Wajong uitkering – vastgesteld, maar heeft even niet opgelet, dat het procesverbaal van het strafrechtelijk onderzoek toen al binnen was. Het nieuwe feit ontbrak en daarom heeft de insp ingezet op te kwader trouw. Maar volgens de rechtbank moet dan wel eerst een uitnodiging tot het doen van aangifte IB 2019 zijn verstuurd en die ontbrak. Volgens de Rb rustte op belanghebbende geen wettelijke verplichting om gegevens te verstrekken aan de inspecteur, omdat hij niet was uitgenodigd om aangifte te doen ( Hoge Raad 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:638, r.o. 3.1.3). De navorderingsaanslag gaat van tafel.

Over de derde dader is (nog) geen fiscale procedure bekend. Maar de inspecteur zal wel tandenknarsend de uitspraken hebben gelezen. Zeker nu in 2023 meer drugslabs zijn opgerold dan ooit tevoren. Vorig jaar veel meer drugslabs gevonden (nos.nl) Kennelijk was voor de rechter de ‘smoking gun’ gevuld met losse flodders. Hoewel de daders zware straffen hebben gekregen voor het maken van drugs, zijn zij niet veroordeeld voor het verkopen ervan. Opmerkelijk, dat beide daders alleen een Wajong uitkering hebben genoten én ook nog eens aangifte hebben gedaan, kennelijk daartoe niet verplicht en dus ook niet uitgenodigd. Was dit strategie ingefluisterd door een slimme gemachtigde?

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *