Is heavy artillery necessary now against Russian ascendancy in Donbas?

Stel je voor een voetbalinterland tussen Rusland en Oekraïne. Angstvallig wordt tot op het laatste moment de opstelling van beide partijen geheim gehouden. Spelhervattingen worden achter gesloten deuren getraind. Vage berichten over blessures moeten de tegenstander in verwarring brengen. Tactieken kunnen slechts door de tafel van Vandaag-Inside geraden worden. De media roemen de sterkte en heldhaftigheid van hun eigen elftal. Dan hebben we het dus over voetbal.

Imagine a football match between Russia and Ukraine. The position of both parties is kept secret until the last minute. Set pieces are trained behind closed doors. Vague reports of injuries should confuse the opponent. Tactics can only be guessed by the Today-Inside table. The media praise the strength and heroism of their own team. So we’re talking about football.

Maar waarom is loslippigheid troef als het over die wrede oorlog gaat? Eerder was het al niet slim van de Oekraïense veldheren om hun korte klap methode tegen de Russen uit de doeken te doen. Maar nu worden boodschappenlijstjes met wapentuig de ether in geslingerd en worden analyses over tekorten door de media overgenomen (NRC 17/6/22 ‘Zwaar geschut nodig tegen Russisch overwicht in Donbas’). Met als laatste ontboezeming: de granaten zijn op. Ik ben geen militair analist, maar iets zegt mij, dat het stilzwijgen over haar opmars en het zo nodig liegen daarover Rusland meer strategisch voordeel oplevert dan de openheid van Oekraïne en haar leveranciers van wapentuig. Gretig door de Westerse media overgenomen. Rinus Michels zei het toen al treffend: voetbal is oorlog. Wellicht moeten Oekraïne, haar supporters én de media deze oorlog meer zien als een serieuze pot voetbal.

But why is loose-lipped when it comes to that brutal war? Earlier it was not smart of the Ukrainian generals to reveal their short blow method against the Russians. But now shopping lists with weaponry are being flung into the air and analyzes about shortages are being taken over by the media (NRC 17/6/22 ‘Heavy artillery needed against Russian dominance in Donbas’). With the last confession: the grenades are gone. I’m not a military analyst, but something tells me that being silent about its advance and, if necessary, lying about it gives Russia more strategic advantage than the openness of Ukraine and its weapon suppliers. Eagerly adopted by the Western media. Rinus Michels said it aptly then: football is war. Perhaps Ukraine, its supporters and the media should see this war more as a serious game of football.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *