Citaat Confucius: “Hoe wilt u de dood begrijpen? U begrijpt het leven nog niet eens”.

Taxlive VN 13/9/23 Vandaag 12/9/23
Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23-08-2023 (publicatie 04-09-2023) BRE 22/331 ECLI:NL:RBZWB:2023:5875

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBZWB:2023:5875

Samenvatting

Na overdracht van de onderneming per 1 januari 2018 door een vof aan een bv ontbinden de firmanten de vof hangende een boekenonderzoek door de inspecteur. Na ontbinding stelt de inspecteur een naheffingsaanslag omzetbelasting vast over de periode 2015 tot 2017. Tijdens het bezwaar tegen die aanslag stelt de inspecteur vast dat de vof geen vragen meer beantwoordt. De inspecteur geeft daarom een informatiebeschikking aan de vof. De voormalige firmanten komen in bezwaar en beroep tegen die beschikking.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant is van oordeel dat een ontbonden personenvennootschap gelijk gesteld moet worden met een ontbonden rechtspersoon. Daarom volgt de rechtbank de lijn van de Hoge Raad ten aanzien van verplichtingen van ontbonden rechtspersonen waarvan de vereffening niet is heropend. De inspecteur is niet bevoegd een informatiebeschikking op te leggen. Beroep gegrond.

Opmerking

Als je dood bent, dan houd je op belastingplichtig te zijn. Maar je lopende belastingaanslagen blijven nog even leven, totdat de boedel deze aanslagen heeft betaald én er verder geen erfgenamen zijn die de aanslagen aanvechten. Dit geldt voor natuurlijke personen. Maar dat geldt ook voor de evenknie van de natuurlijk persoon: de rechtspersoon. Een lichaam, die net als de natuurlijke persoon een zelfstandig drager van rechten en plichten is. Er zijn niet meer smaken. Is die rechtspersoon ‘overleden’, ontbonden, dan houdt de (vennootschaps) belastingplicht op. Aan een dode kan je niets vragen. Dus het is ook niet zo verwonderlijk, dat de Hoge Raad in haar arrest van 21 april 2023 (ECLI:NL:HR:2023:543) heeft geoordeeld, dat je aan een ontbonden, buitenlands rechtspersoon niet meer over het verleden vragen kan stellen in de vorm van een informatiebeschikking ex art 52a AWR.

In principe geldt art 52a AWR als algemene heffingswet voor alle belastingplichtigen die onder de AWR vallen, zoals de IB én de Vpb. En daar gaat de rechter in onderstaande procedure de fout in. De IB geldt voor natuurlijke personen, de Vpb voor rechtspersonen. De Hoge Raad oordeelde over de informatiebeschikking Vpb, OB en divbel. Over een rechtspersoon. Fiscaal bestaat de personenvennootschap, zoals een vof niet. Doortrekken naar de IB – zoals de rechtbank zonder argument doet – zou betekenen, dat de natuurlijke persoon moet zijn overleden, de vennoot. Het zijn namelijk de achterliggende natuurlijke personen die belastingplichtig zijn. En die waren ten tijde van de informatiebeschikking nog springlevend. Maar ook civielrechtelijk blijven de vennoten – uiteindelijk – aansprakelijk voor de zaaksschulden van hun vof. Mogelijk, dat de vof rechtspersoonlijkheid krijgt na de invoering van het herziene personenvennootschapsrecht. Maar zover is het nog niet en fiscaal zal er in ieder geval niets veranderen. Een mooie rechtsvraag voor de hoogste rechter, dat wel natuurlijk.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *