Feel the power of empathy in the workplace now. Would it be true?

Citaat Gloria Steinem: “Empathie is de meest ingrijpende van de menselijke emoties”

https://www.intermediair.nl/werk-en-carriere/op-de-werkvloer/dit-is-de-kracht-van-empathisch-vermogen-op-de-werkvloer?

Een reeds in 2020 gepubliceerd artikel in Intermediair. Door Intermediair nog eens onder de aandacht gebracht: “Het is een van de meest gehoorde klachten van werknemers over hun leidinggevende en collega’s: het gebrek aan empathie. Je kunnen verplaatsen in de gevoelens en de ervaringen van anderen is een krachtige vaardigheid die juist op de werkvloer enorm waardevol kan zijn.
Empathie betekent niet dat we de hele dag met elkaar moeten gaan knuffelen, je iedere ruzie met je partner tijdens de kwartaalcijfersvergadering uitgebreid uiteen dient te zetten of dat er om het minste geringste gesnotterd en gehuild mag worden op kantoor. Maar een werkplek waar collega’s onderling oog voor elkaar hebben en elkaar op menselijk vlak vooruithelpen en tot steun kunnen zijn, zou anno 2020 (en nu dus 2023, RT) niet meer dan normaal moeten zijn”. Aldus Intermediair. Bezien vanuit leidinggevende én collega. Dus iedereen moet in de spiegel kijken: ben ik empatisch, wil ik empatisch zijn? In een wereld waar polarisatie op de loer ligt (Postbus 51) geen overbodige oproep. Een nieuwe impuls ligt in het creëren van psychologische veiligheid: gefundeerde kritiek kunnen geven zonder direct op de mentale brandstapel terecht te komen. Niet alleen de werknemer, maar óók de werkgever/leidinggevende moet zakelijke kritiek kunnen geven. Kortom, hou zakelijk, maar empatisch rekening met elkaar. Er staan zeer moeilijke keuzes te wachten in de maatschappij. En daardoor in privé, wat ongetwijfeld doorwerkt naar de werkvloer.

An article already published in 2020 in Intermediair. Once again brought to the attention of Intermediair: “It is one of the most common complaints from employees about their supervisor and colleagues: the lack of empathy. Being able to put yourself in the shoes of others’ feelings and experiences is a powerful skill that workplace can be extremely valuable.
Empathy doesn’t mean that we have to cuddle all day long, that you have to explain every argument with your partner at the quarterly earnings meeting or that the slightest bit of sniffling and crying is allowed in the office. But a workplace where colleagues look out for each other and help each other on a human level and can support each other, should be no more than normal in 2020 (and now 2023, RT). So everyone has to look in the mirror: am I empathetic, do I want to be empathetic? In a world where polarization is lurking (PO Box 51), this is no superfluous call. A new impulse lies in creating psychological safety: being able to give well-founded criticism without immediately end up on the mental funeral pyre. Not only the employee, but also the employer/supervisor must be able to give business-like criticism. In short, take each other into consideration in a business-like manner, but empathetically. Very difficult choices await in society. And therefore in private, which undoubtedly affects the workplace.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *