Citaat Georg Washington: “Zorgen is de rente betaald door hen die moeilijkheden lenen”

Taxlive 23/12/22 VNVandaag 23/12/22
Bron: Hoge Raad 23-12-2022 22/00700

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2022:1918

Samenvatting

X doet via een gemachtigde IB-aangifte over 2015. Door een fout in de eigen aangiftesoftware wordt een negatief inkomen uit werk en woning van € 89.126 vastgesteld dat (automatisch) wordt verrekend met 2012, waardoor X een teruggaaf krijgt van € 43.710. In 2019 wordt dit na een verbeterde aangifte door middel van navordering gecorrigeerd. In geschil is of daarbij terecht € 9438 belastingrente is berekend over 1 juli 2013 tot en met 2 februari 2019. Volgens Hof ’s-Hertogenbosch heeft de wetgever niet voorzien dat geen belastingrente wordt vergoed bij een achterwaartse verliesverrekening, terwijl bij het terugdraaien daarvan juist wel belastingrente in rekening wordt gebracht. Dit rechtstekort wordt hersteld door de belastingrente te beperken tot € 809. Deze is berekend over 25 augustus 2018 tot en met 13 februari 2019, toen X de teruggaaf daadwerkelijk tot zijn beschikking had. De Staatssecretaris gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat geen belastingrente mag worden berekend over een bedrag en over een periode waarin de Belastingdienst al beschikte over het te betalen belastingbedrag (rechtsoverwegingen 3.2 tot en met 3.3.4 van HR 18 november 2022, 21/00170 , V-N 2022/51.16). Dat wordt niet anders door het uitgangspunt dat geen belastingrente wordt vergoed bij vermindering van een aanslag of een navorderingsaanslag door verrekening van een verlies van een volgend jaar. Hieruit kan niet worden afgeleid dat de wetgever in de situatie waarin een dergelijke verliesverrekening wordt teruggenomen wel heeft geaccepteerd dat belastingrente wordt berekend over een periode waarin de Belastingdienst vanwege de betaling van een eerdere aanslag al beschikte over het desbetreffende te betalen belastingbedrag. De belastingrente is terecht gematigd.

Opmerking

Matiging belastingrente tot werkelijk rentevoordeel

Eerder heeft de Hoge Raad op 18/11/22 geoordeeld, dat geen belastingrente is verschuldigd over de periode dat de Belastingdienst beschikte over het verschuldigde belastingbedrag. De stas kondigt een nieuw wetsartikel art. 30ia AWR waarin wordt geregeld dat de inspecteur de in rekening gebrachte belastingrente kan verminderen.

Het kon niet uitblijven, dat het het oordeel van de Hoge Raad zich zou uitstrekken naar soortgelijke situaties. In onderstaande zaak voor de Hoge Raad ging het om het terugnemen van een verliesverrekening van een verlies IB 2015 naar het jaar 2012. Deze verliesverrekening was gevolgd door de inspecteur. Over het teruggegeven belastingbedrag werd op grond van de wet geen rente vergoed. Maar de belastingdienst heeft er wel over beschikt. Kort daarop wordt een herziene aangifte 2015 zonder verlies aangegeven en door de inspecteur gecorrigeerd. Maar daarnaast legt de inspecteur een navorderingsaanslag op voor 2012. Immers, er was geen grond meer voor een verliesverrekening. De navorderingsaanslag leidt tot een te betalen belastingrente ook over de periode, waarover bij verliesbeschikking eerder geen rente is vergoed over het terugbetaalde belastingbedrag. De Hoge Raad wijst nu op haar eerdere arrest en de overwegingen daarbij. Geen belastingrente verschuldigd over een periode waarin de belastingdienst over het belastingbedrag heeft beschikt. Dus ook in dit geval niet. De wettelijke bepaling, dat vermindering van een aanslag door verliesverrekening niet leidt tot een rentevergoeding, weerhoudt dat niet.

Een economisch juiste uitkomst.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *