The Mall of the Netherlands dan ook geen vermakelijkheid?

Taxlive 24/12/2021
Bron: Art 229, lid 1, letter c, Gemeentewet; vermakelijkhedenretributie; activiteit in een inrichting; uitleg van het begrip ‘vermakelijkheid’. ECLI:NL:HR:2021:1846 Hoge Raad, 24-12-2021, 20/03886
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:1846&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken

X bv is eigenaar van de Beverwijkse Bazaar, een hallencomplex waarin een grotendeels overdekt winkelcentrum wordt geëxploiteerd. In de weekenden is dit winkelcentrum opengesteld voor publiek. X bv exploiteert het vastgoed via verhuur aan derden van winkel- en horecaruimten. In geschil is de aanslag vermakelijkhedenretributie.

De Hoge Raad onderschrijft het oordeel van Hof Amsterdam dat de Beverwijkse Bazaar geen ‘vermakelijkheid’ is en X bv daarom geen vermakelijkhedenretributie verschuldigd is. In cassatie stelt B&W dat het hof het begrip ‘vermakelijkheid’ te beperkt heeft uitgelegd: er is volgens B&W ook sprake van een ‘vermakelijkheid’ als het publiek naar de Beverwijkse Bazaar komt voor amusement. De Hoge Raad is het hier niet mee eens.

De vraag of een activiteit in een inrichting (zoals de Beverwijkse Bazaar) moet worden aangemerkt als een vermakelijkheid, moet worden beoordeeld aan de hand van de wezenlijke kenmerken van die activiteit en die inrichting. Een activiteit is geen vermakelijkheid uitsluitend omdat de consument bij die activiteit amusement zoekt. Het hof is niet uitgegaan van een andere, te beperkte, uitleg van het begrip ‘vermakelijkheid’. En verder heeft het hof zijn oordeel dat de Beverwijkse Bazaar geen ‘vermakelijkheid’ is, voldoende gemotiveerd. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep van B&W ongegrond.

Hoge Raad

RO 4.2.1 Of een activiteit in een inrichting moet worden aangemerkt als een vermakelijkheid in de zin van artikel 229, lid 1, letter c, Gemeentewet moet worden beoordeeld aan de hand van de wezenlijke kenmerken van die activiteit en die inrichting.3 Anders dan het middel betoogt, kan een activiteit niet als vermakelijkheid in de zin van artikel 229, lid 1, letter c, Gemeentewet worden aangemerkt uitsluitend omdat de consument bij die activiteit amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaak zoekt, ondergaat, vindt, pleegt te vinden of kan vinden. Dat neemt niet weg dat de wijze waarop consumenten een activiteit plegen te ervaren, kan meewegen bij de beoordeling van de kenmerken van die activiteit.
4.2.2 Het Hof heeft geoordeeld dat het hoofdkenmerk van de Beverwijkse Bazaar is dat gelegenheid wordt gegeven tot winkelen en het nuttigen van voedsel, dat die activiteiten niet als een vermakelijkheid kunnen worden beschouwd en dat de daarnaast georganiseerde activiteiten niet van dien aard zijn dat op grond daarvan de Beverwijkse Bazaar als vermakelijkheid gekwalificeerd zou kunnen worden. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste opvatting van het begrip vermakelijkheid in artikel 229, lid 1, letter c, Gemeentewet. Dat oordeel is voor het overige verweven met de aan het Hof voorbehouden waardering van de feiten, niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.

Opmerking.

Een arrest die meteen de kop indrukt dat alleen beleving van een activiteit al als een vermakelijkheid mag worden beschouwd. Het ging hier om de Beverwijkse Bazaar en de in 2016 opgelegde aanslag in de vermakelijkhedenretributie. De feitelijke invulling door het Hof van wat het hoofdkenmerk van de Bazaar is, belemmert een bredere interpretatie van het begrip vermakelijkheid.  Namelijk gelegenheid geven tot winkelen en nuttigen van voedsel en dat die activiteiten niet als een vermakelijkheid kan worden gezien. Toch schuurt dit met het concept van winkelcentra. Zeker met die van de huidige glamour winkelcentra zoals the Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Inclusief een bioscoop, gamescentre, museum,  speelpaleis etc. Sterker, deze centra afficheren zich als centra van koopbeleving. Is er een omslagpunt? Interessant te weten of de gemeente Leidschendam haar ‘Mall’ als vermakelijkheid ziet. 

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *